De flesta personer med fysiskt krävande arbeten har inte tillräckligt bra kondition

I den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Public Health, presenteras en artikel om den så kallade ”fysiska aktivitetsparadoxen”. Artikeln innehåller också en ungefärlig uppskattning av hur många i olika yrkesgrupper som har en tillräckligt god kondition för att långsiktigt klara av de fysiska kraven i sitt arbete. Analysen baseras på data från hälsoprofilbedömningar bland svenska arbetsför befolkning med olika yrken.

Man med skruvdragare vid rälsdragning

En fysisk aktivitetsparadox?

I artikeln görs en översikt av den tidigare föreslagna ”fysiska aktivitetsparadoxen”. Paradoxen består i att fysisk aktivitet som utförs på arbetet, inte alltid har samma positiva konditions- och hälsoeffekter som ofta påvisas med fysisk aktivitet som utförs på fritiden.

Bakgrunden är att fysisk aktivitet som utförs på arbetet kan skilja sig på många sätt från fysisk aktivitet på fritiden. Fysisk aktivitet på fritiden karaktäriseras ofta av självvald konditionsstärkande träning med lite högre intensitet och dynamisk aktivitet, under en kortare tidsperiod (≈30–60 minuter), och det finns ofta tillräckligt utrymme för återhämtning och vila mellan träningspassen

Betingelserna för fysisk aktivitet på arbetet är nästan helt tvärtom; aktiviteten sker under längre perioder, är inte självvald och med ett statiskt eller begränsat rörelsemönster. Intensiteten är av låg eller måttlig intensitet, vilket inte stärker konditionen, och det finns sällan utrymme för återhämtning.

– Många som har ett fysiskt krävande arbete tänker att man tränar och får bättre kondition genom aktiviteten på arbetet, men det kan vara så att intensiteten är för låg för att förbättra konditionen, säger Daniel Väisänen, doktorand och artikelns sisteförfattare.

Betydelsen av god kondition för ett fysiskt krävande arbete

Mer forskning behövs dock om det verkligen finns en paradox eller inte. Dock, den nyligen publicerade artikeln belyser betydelsen av att ha en god kondition för att långsiktigt klara av ett fysiskt krävande arbete. Svenska data från 50 000 hälsoprofilbedömningar med konditionstest genomförda mellan 2015 och 2020 jämfördes med tidigare publicerade data kring olika yrkens konditionskrav. Utifrån detta gjordes en ungefärlig uppskattning av hur stor andel arbetare från olika yrkeskategorier som kan tänkas ha en tillräckligt god kondition för de fysiska krav som yrket ställer. En tillräckligt god kondition definierades som att den genomsnittliga arbetsbelastningen under en dag inte skulle överstiga 30% av maximal förmåga.

– I vår uppskattning av hur många som har en tillräckligt god kondition så såg vi att bland de med mer fysiskt krävande yrken (som yrken inom bygg, tillverkning, och städ) så var det bara var fjärde till varannan som hade en tillräckligt god kondition. Bland mindre fysiskt krävande yrken med främst skrivbordsarbete, så hade nio av tio en tillräckligt god kondition. Man ska se detta som en ungefärlig uppskattning, och mer forskning behövs för att bekräfta beräkningarna, säger Elin Ekblom Bak, docent och studiens huvudförfattare.

Vad kan man göra åt det?

Att förbättra konditionen hos de som har en för låg kondition behövs prioriteras för ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. Men att lägga till ytterligare fysisk träning för personer som redan är fysiskt aktiva många timmar under en arbetsdag är inte heller en optimal lösning. En del studier har provat att addera extra träning för dessa yrkesgrupper, men resultaten har inte varit entydigt positiva. Dessutom lockar insatserna ofta de redan frälsta, och får inte med de som behöver det mest.

En metod som prövas i bland annat Danmark, är att i stället anpassa den fysiska aktiviteten på arbetet och göra den mer hälsosam. Det gör man genom att få den att likna den fysiska aktivitet som vi gör på fritiden med mer återhämtning, mer högintensiva inslag och med mindre statisk belastning.

– Vår förhoppning är att det också ska väcka arbetsgivarnas intresse för hur man på bästa sätt kan uppmuntra och skapa förutsättningar för sina medarbetare till hållbar hälsa i fysiskt utmanande arbetsmiljöer, säger Sofia Paulsson, en av studiens medförfattare och medicinsk chef på HPI Health Profile Institute.

Författare till artikeln är Elin Ekblom Bak, Björn Ekblom, Sofia Paulsson, Peter Wallin och Daniel Väisänen.

Artikeln har titeln “Revisiting the physical activity paradox: the role of cardiorespiratory fitness in workers with high aerobic demands”.

Den finns fritt tillgänglig på Scandinavian Journal of Public Health Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den 8 juni arrangeras ett seminarium på GIH som just belyser fysisk aktivitet på arbetet. Mer information om detta kommer inom kort.

Kontakt

  • Elin Ekblom Bak´s profilbildProfessor, studierektor, högskolelektorElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se08-120 53 861

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:14 Feb 2023