Rui Wang får forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Demens är en växande folkhälsofråga som belastar individer, familjer och samhället enormt.

Man och kvinna pĺ höstpromenad i skogen

Koppling gång och kognition

Att söka en effektivt genomförd men praktisk bedömning kopplad till kontinuitet av demensfaser och deras undertyper är avgörande för förebyggande, intervention och vård av demens.

Med stöd av startanslaget från Vetenskapsrådet har Rui Wang erhållit sex miljoner kronor för ett projekt med titeln ”Vad kan gångegenskaper berätta om normalt kognitivt åldrande och demenssjukdomar? Ett multidisciplinärt förhållningssätt för precisionsmedicin”. Detta projekt syftar till att förstå kopplingen mellan gång och kognition över övergången mellan olika demensfaser, möjliga mekanismer och standardriktlinjer för förebyggande för båda.

– Gångbedömning verkar vara ett användbart verktyg för att hjälpa diagnostiska och prediktiva metoder vid demens. Ändå hindrar de olika egenskaperna hos äldre individer dess tillämpning i en klinisk miljö, säger Rui Wang, biträdande högskolelektor på GIH.

Resultaten från detta projekt har potential att förbättra det tidiga screeningsverktyget för demens, upptäcka riskpersoner i det prekliniska skedet av demens och initiera förebyggande strategier för att minimera försämringar i både kognitiv och motorisk funktion vid åldrande.

Kontakt

  • Rui Wang´s profilbildDocent, bitr högskolelektorRui Wangrui.wang@gih.se08-120 53 851

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022