Till minne av Sigbrit Franke

Professor emerita Sigbrit Franke har avlidit. Hon var i många år en omtyckt ledamot i GIH:s styrelse som bidrog med glädje, viljestyrka och seriositet under styrelsemötena.

Omtyckt ledamot

Hon fokuserade i sin forskning på utvärdering av kvalitet i utbildningssystem – en kompetens som gynnade GIH.
– Jag satte stort värde på henne som styrelseledamot. Jag har även haft glädjen av att följa Sigbrit under 40 år som kollega, kansler och sedan som författare till kurslitteratur, säger Per Nilsson, rektor på GIH.

Framgångsrik karriär

Sigbrit Franke kom från Kristineberg i Lycksele där hennes far var gruvarbetare. Efter sina studier vid Umeå universitet tog hon examen i psykologi. Hon disputerade även vid Umeå universitet i pedagogik och inte långt senare blev hon professor. Hon har även varit gästprofessor i Berkeley i Kalifornien och KTH Learning Lab. Under sin karriär var hon rektor vid Umeå universitet, universitetskansler och chef för Högskoleverket.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:28 Nov 2022