Ny metod driver forskningen på snabba och långsamma muskelfibertyper framåt

Artikeln, som publicerats i den välrenommerade tidskriften The Journal of Physiology, presenterar en ny metod för att snabbt och enkelt kunna fibertypsbestämma enskilda muskelfibrer. Detta leder till att fler komplexa analyser kan genomföras på snabba och långsamma muskelfibrer var för sig.

Metoden förenklar analyserna

Forskningen inom muskelfysiologi har länge varit begränsad då det inte funnits ett enkelt sätt att avgöra huruvida en muskelfiber tillhör den snabba eller långsamma typen. Därför har avancerade jämförelser mellan de olika fibertyperna oftast utförts på djur, vilket inte alltid speglar muskeln hos människor. Metoden, som döpts till THRIFTY, förenklar både redan etablerade analyser samt möjliggör även helt nya analyser vilket kommer att driva utvecklingen av forskningsfältet framåt.

Tillhör en långsam eller snabb muskelfiber

THRIFTY-metoden baseras på att små korta segment av muskelfibrerna separeras från ursprungsfibrerna och monteras sedan på en speciellt anpassad glasskiva. Glasskivan färgas sedan med etablerad antikroppsteknik mot specifika proteiner i fibrernas struktur. Genom att belysa segmentet med fluorescerande ljus i ett mikroskop, kan man enkelt avgöra om segmentet tillhör en långsam eller snabb muskelfiber. Metoden är så pass tidseffektiv att den tillåter fibertypsbestämning av levande muskelfibrer.

– Studien har ett stort värde för oss då vi har flera nya projekt som bygger vidare på denna metodik och vi är övertygade om att metoden kommer bidra till att många nya spännande forskningsfrågor kan besvaras framöver, säger ansvarige forskaren William Apró.

Det är forskaren William Apró, PhD, som tillsammans med doktoranderna Oscar Horwath och Sebastian Edman nyligen har fått den nya studien publicerad tidskriften The Journal of Physiology.

Kontakt

  • William Apró´s profilbildDocent, projektforskareWilliam Aprówilliam.apro@gih.se08-120 53 867

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022