Försämrad mitokondriefunktion och blodsockerreglering efter överdriven träning

GIH-forskaren Mikael Flockhart har i sin avhandling undersökt negativa effekter av överdriven träningsbelastning. Resultaten talar för att en för hög träningsbelastning kan leda till både sämre blodsockerreglering och en försämrad mitokondriefunktion.

En trött man som tränar

Test upptäcker negativa anpassningar

– Det är väl visat att uthållighetsträning ökar både mängden mitokondrier i muskulaturen och förbättrar blodsockerregleringen, men det är också känt att överdriven träning och brist på återhämtning kan leda till en försämrad hälsa. Vad dessa negativa förändringar består av är inte lika väl studerat, berättar Mikael Flockhart.

I en av studierna fick elva försökspersoner genomföra ett träningsupplägg med ökande antal intervallträningspass.

– Vi såg att både funktionen hos mitokondrierna och blodsockerregleringen drastiskt försämrades efter den mest intensiva perioden med träning. Att endast en vecka med daglig högintensiv träning kan ge de här effekterna är uppseendeväckande, säger Mikael Flockhart.

Utifrån resultaten i avhandlingen skapades ett enkelt test som kan användas av fysiskt aktiva för att tidigt upptäcka negativa anpassningar till träning.

– Eftersom tränare och aktiva inte kan mäta direkt hur mitokondrierna mår, ville vi visa hur data som lätt samlas in vid träning och tester kan användas och tolkas för att upptäcka negativa effekter under perioder med hög träningsbelastning.

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:29 Jun 2023