Hedrande vetenskapligt pris till GIH:s forskare

Physical Education and Sport Pedagogy är ett vetenskapligt forum för högkvalitativ utbildningsforskning. De delar varje år ut ett pris för bästa vetenskapliga artikel. I år gick priset till två artiklar varav professorerna Håkan Larsson och Mikael Quennerstedt var två av författarna till en av dessa artiklar.

Bilden visar de forskare som fick priset

Till vänster står professor Håkan Larsson vid GIH, professor Ann MacPhail vid University of Limerick, professor Mikael Quennerstedt vid GIH och högskolelektor Ash Casey vid Loughborough University.

Pris i samband med internationell konferens

Årets pris delades ut i samband med den internationella konferensen BERA, British Educational Research Association, i nätverket Physical Education. I år delades priset mellan två artiklar och en av dem var ”Between hope and happening: Problematizing the M and the P in models-based practice”.

Kontakt

  • Mikael Quennerstedt´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för idrottsläraMikael Quennerstedtmikael.quennerstedt@gih.se08-120 53 887

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022