Bok om viktmobbing och fettfobi

Alldeles för många tvingas idag leva med vikthets och fettfobi i en dietkultur som stjälper mer än hjälper. Överviktsforskaren Erik Hemmingsson och konstnären Stina Wollter delar i boken ”Kriget mot kroppen” chockerande vittnesmål om viktmobbning, både från samhället i stort och från sjukvården.

Fotograf: Gabriel Liljevall

En värld besatt av hälsa

– Det känns fantastiskt att tillsammans med Stina Wollter få bidra till denna viktiga och angelägna fråga. Behovet av nytänkande i vår attityd till kroppen känns akut med tanke på hur mycket psykisk ohälsa som uppstår därför att vi konstant gör kroppen och vikten till ett problem, säger Erik Hemmingsson, forskare på GIH.

I boken skärskådar de en värld som tycks vara besatt av hälsa, men som varken gör människor lättare, friskare eller gladare. Vad menas egentligen med hälsa? Är BMI ett bra verktyg? Vad säger aktuell forskning? Författarna visar vägen mot en hälsosammare värld genom att ifrågasätta gamla sanningar och lyfta fram nya. Genom att utgå från vad just din kropp behöver och mår bra av i stället för vad du väger, kan du uppnå bättre hälsa. Men framför allt, det är dags att sluta fred med kroppen.

– Många som läser kommer garanterat att känna igen sig i hur det är att leva som tjock person i dagens samhälle, och vad viktmobbningen och dietkulturen gör med oss. Vår förhoppning är att ge både ökad förståelse och läkning för läsaren, så att vi gemensamt kan skapa en betydligt sundare och bättre inställning till kroppen än den vi har idag, säger Erik Hemmingsson.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022