Svenska Parasport Akademin – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott

26 miljoner satsas på forskning om fysisk aktivitet och parasport för personer med funktionsnedsättning. Forskningsresultaten kommer att bidra till att öka möjligheterna för personer med funktions-nedsättning att vara fysiskt aktiva i vardagen, på fritiden och inom paraidrott.

Bilder från Permobil AB och Qualisys AB

Samarbete kring fysisk aktivitet och idrott

KK-stiftelsen, GIH och Camp Pro Ortopedteknik AB, Permobil AB och Qualisys AB samt en rad samverkanspartners satsar tillsammans drygt 26 miljoner på forskning och utveckling inom projektet ”Svenska Parasport Akademin – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott”. Projektet startar i oktober 2022 och pågår till hösten 2026.

Syftet med projektet är att undersöka hur funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande. Målgruppen är vardagsaktiva och idrottsaktiva rullstolsbrukare. Projektet kommer att:

  1. mäta funktionsnedsättning utan kompenserande hjälpmedel
  2. utvärdera samband mellan individ och hjälpmedel
  3. mäta prestation under vardagliga aktiviteter och idrottsspecifika uppgifter utförda i rullstol

Hundra personer ingår

Resultaten ger svar på hur funktion kan optimeras med hjälpmedel utifrån individens behov och förutsättningar samt hur belastningen i skuldra/arm och säte kan minimeras. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare, i vardagssituationer och i ett idrottsprestationsperspektiv.

Totalt ingår hundra personer med neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning i projektet. Anna Bjerkefors, docent vid GIH, är projektledare för studien tillsammans med professor Yves Vanlandewijck:

– Det känns fantastiskt att få bidra till kunskapsutvecklingen inom området tillsammans med våra nationella och internationella samverkanspartners. Via projektet för vi nu samman kunskap och erfarenheter från akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och andra experter inom området med långsiktigt mål att integrera, inkludera och skapa en hållbar livsstil, säger Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck.

Bidra till lösningar

Satsningen ligger i linje med GIH:s strävan att ta sig an samtida utmaningar och bidra till lösningar.

– Ett viktigt långsiktigt mål med det här forskningsprojektet är att det bidrar med ny kunskap som kan omsättas till nytta i våra utbildningar, för den enskilda individen och samhället i stort. I projektet kommer vi få svar på nya frågeställningar kring fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionsnedsättning. Forskningen sker i samproduktion med kraftfulla samverkanspartners inom området vilket är glädjande, säger Per Nilsson, rektor vid GIH.

Projektet beviljas medel inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag.

– Projektet har god potential att bidra till ny kunskap inom området och generera forskningsresultat av hög vetenskaplig kvalitet. Medsökande industripartners uppvisar ett stort engagemang. Ett långsiktigt mål är till exempel att bidra till utvecklingen av användarvänliga rullstolar för att minska belastningsskador, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Svenska Parasport Akademins partners har ett stort engagemang i projektet. Förutom KK-stiftelsen har GIH följande samarbetspartners; Camp Pro Ortopedteknik AB, Permobil AB, Qualisys AB samt Aleris Rehab Station Stockholm AB, Stiftelsen Spinalis, RG Aktiv Rehabilitering, Parasport Sverige, Riksidrottsförbundet (RF), Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA), Högskolan Halmstad, Mittuniversitetet och Lunds universitet.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:28 Feb 2023