Studie om funktionen av laktat

Åstrandlaboratoriet söker försökspersoner till en studie som undersöker betydelsen av laktat som hormonliknande substans i muskeln, fettväven och hjärnan.

Vad innebär det att vara med i studien?

Studien består av två delar, ett förtest samt huvudförsöket, med totalt fyra besök på GIH. Studien inleds under hösten 2021 och pågår fram tills avslutande.

Dessa tester kommer att genomföras:

Förtestet består av maximalt syreupptag på löpband (VO2max) samt analys av kroppsammansättning. Två tillfällen och varje test tar cirka en timme.Huvudförsök består av två separata försökstillfällen som involverar venös infusion av laktat (mjölksyra) eller koksalt (placebo) i ett vilande tillstånd. Muskelprover, fettvävsprover samt blodprover kommer att tas. Tidsåtgången beräknas till cirka fem timmar för vardera tillfälle.

Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Behörig att delta

Du är behörig att delta om du:

  • är kvinna eller man i åldern 20–40 år
  • har ett BMI under 26 (normalviktig)
  • har en låg grad eller avsaknad av träning om max cirka ett till två pass per vecka
  • har ett syreupptag på cirka 30–40 ml/kg/min (mäts vid inledande test)
  • är fri från kroniska sjukdomar och rökning

Kontakt

  • Marcus Moberg´s profilbildDocent, bitr prefekt, laboratorieansvarig, högskolelektorMarcus Mobergmarcus.moberg@gih.se08-120 53 875

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022