Studie om hur vanlig hjärtmedicin påverkar resultatet vid Ekblom-Baks konditionstest på cykel

Aktiva och inaktiva män och kvinnor sökes för en studie för att testa sin kondition. Är du mellan 20 och 60 år, har ingen underliggande hjärtsjukdom eller äter medicin som påverkar pulsen är du välkommen att söka.

Vad innebär det att vara med i studien?

Syftet med studien är undersöka hur en vanlig hjärtmedicin (betablockare) påverkar bestämning av maximal syreupptagning (VO2max) med hjälp av ett icke-maximalt cykeltest (Ekblom-Bak test).

Tre tester genomförs på LTIV-labbet på Gymnastik- och idrottshögskolan.

Vid det första ska du bekanta dig med testmiljön och de tester som ska genomföras.

Vid de två följande tillfällena ska du komma en timme innan testerna för att äta en tablett. Vid det första tillfället är tabletten en vanlig använd hjärtmedicinen (betablockare) i medelhög dos av Propranolol, 10 mg.

Vid det andra får du ett sockerpiller utan verkan. Varken du eller testledaren vet vilken tablett du tar.

Behörig att delta

Du är behörig att delta om du:
– är mellan 20 och 60 år
– inte har en underliggande hjärtsjukdom
– inte äter medicin som påverkar pulsen

Dessa tester genomförs

– Cykla på en stationär testcykel på två olika submaximala belastningar, det vill säga fyra minuter på varje belastning.
– Springa maximalt på ett löpband.

Vid både cyklingen och testet på löpband mäts hjärtfrekvens, syreupptagning och upplevd ansträngning med en så kallad Borg-skala.

Du som deltar i denna forskningsstudie kan på ett vetenskapligt sätt testa din egen maximala syreupptagningsförmåga och samtidigt delta i en intressant studie.

Kontakt

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:22 Dec 2022