nyheter

Bli testperson

  • Studie om funktionen av laktat

    Åstrandlaboratoriet söker försökspersoner till en studie som undersöker betydelsen av laktat som hormonliknande substans i muskeln, fettväven och hjärnan.

    Bli testperson