Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

Seminarium: Rör på dina mikrober – kopplingen mellan fysisk aktivitet och tarmfloran

Välkommen till ett seminarium med doktorand Gabriel Baldanzi vid Uppsala universitet som forskar på hur livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet påverkar tarmens sammansättning av mikroorganismer.

Foto: Danish Saroee

Om seminariet

Sammansättningen av tarmfloran, eller mikrobiotan, har i studier setts påverka kardiometabola störningar och har kopplats till livsstilsfaktorer, inklusive fysisk aktivitet. Förändringar i tarmflorans sammansättning efter strukturerade träningsprogram har visats i flera små randomiserade kontrollerade studier. Under de senaste åren har metoder för att analysera mikrobiotan genom avföringsprover utvecklats avsevärt. Nästan 2 000 arter har identifierats i människors tarm, varav några bara finns hos specifika grupper av individer, vilket understryker behovet av storskaliga studier för att fånga hela spektrumet av mikrobiell mångfald.

Under seminariet kommer Gabriel Baldanzi, doktorand från Uppsala universitet, att presentera en litteraturöversikt om relationen mellan fysisk aktivitet och tarmens mikrobiota. Han kommer också att dela resultat från en nyligen publicerad studie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genomförd i samarbete med forskare från GIH, med data från den stora populationsbaserade Swedish CardioPulmonary bioImage Study (SCAPIS). Dessutom kommer han att presentera resultat från en pågående studie som använder metoden Mendelsk randomisering för att undersöka orsakssamband för effekten av fysisk aktivitet på tarmflorans mångfald.

Gabriel Baldanzi är på sista året av sin doktorsavhandling i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Med en bakgrund inom medicin och en masterexamen i medicinska vetenskaper började han som doktorand 2018 med fokus på hur livsstilsexponeringar kan påverka tarmens mikrobiota.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

Anmälan

Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Du kan ta del av seminariet på plats på GIh eller digitalt. Anmälan görs via e-post till Elisabeth Möller.

När: Torsdag 21 mars klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:6 Mar 2024