GIH:s aula

Disputation Dan Andersson

Den 22 mars försvarar Dan Andersson sin avhandling ”Explorativa analyser av perceptioner av färdvägsmiljöer i relation till gång”.

Bilden föreställer en trave avhandlingar

Om avhandlingen

I avhandlingen har Dan Andersson undersökt hur olika miljövariabler, till exempel grönska, buller och skönhet, uppfattas av de som arbetspendlar till fots i Stor-Stockholm. Dessa upplevelser har i sin tur analyserats i relation till om färdvägarna värderas som hindrande eller stimulerande för gång, respektive otrygga eller trygga i relation till trafiken.

Avhandlingen är skriven på engelska, med den engelska titeln Exploring Perceptions of Route Environments in Relation to Walking.

Läs mer om avhandlingen i GIH:s publikationsdatabas DiVA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Disputationen

Disputationen äger rum fredagen den 22 mars klockan 9.00 i GIH:s aula. Du kan delta antingen fysiskt eller digitalt på denna zoom-länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Opponent är professor Maria Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Lunds universitet.

Huvudhandledare är professor Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan. Bihandledare är PhD Lina Wahlgren, Centrum för idrottsforskning och docent Eva Andersson, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Betygsnämnden består av:

Ordförande för disputationen är professor Abram Katz, Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kontakt

Senast ändrad:10 Maj 2024