Zoom

Lunchseminarium ”Anaeroba tröskelbegrepp – vilken roll har syrebrist?”

I lunchseminariet sammanfattas kritik mot syrebrist som orsak till de ökade laktatnivåerna vid den anaeroba tröskeln, samt hur olika tröskelbegrepp förhåller sig till varandra med utgångspunkt i artikeln ”The anaerobic threshold: 50+ years of controversy”.

Öppna lunchseminarium

Sektionen för idrottsfysiologi inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin anordnar regelbundna lunchseminarium som är öppna för alla - välkommen att lyssna in!

”Anaeroba tröskelbegrepp – vilken roll har syrebrist?”

Föreläsare Axel Bramell är doktorand i klinisk fysiologi i Hjärt-MR gruppen vid Lunds universitet. Hans forskning inriktar sig på effekterna av träning vid hjärtsvikt.

I lunchseminariet sammanfattas kritik mot syrebrist som orsak till de ökade laktatnivåerna vid den anaeroba tröskeln, samt hur olika tröskelbegrepp förhåller sig till varandra med utgångspunkt i artikeln ”The anaerobic threshold: 50+ years of controversy”. Därefter öppnas det upp för diskussion med alla deltagare.

För de som vill läsa artikeln innan seminariet hittar ni den här:
The anaerobic threshold: 50+ years of controversy - PubMed (nih.gov) Länk till annan webbplats.

När: 5 mars 2024, klockan 12.00-12.45.

Var: På Zoom https://gih-se.zoom.us/j/66674036218 Länk till annan webbplats.

Senast ändrad:18 Jan 2024