GIH:s aula eller digitalt

Seminarium om fysiskt aktivt arbete och arbetsmiljö

Nu kan du anmäla dig till seminariet med titeln "Fysiskt aktivt arbete – en risk- eller friskfaktor?". Fysisk aktivitet kopplas ofta till goda hälsoeffekter och minskad risk för sjukdom. Men är verkligen all träning bra?

Fysisk aktivitetsparadox

På torsdagen den 8 juni mellan klockan 13.30 och 16.00 arrangeras ett seminarium om fysisk aktivitet och arbetsmiljö. Forskning visar att en hög nivå av fysisk aktivitet på arbetet kan utgöra en ökad risk för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Något som kallas för den fysiska aktivitetsparadoxen. 

Anmälan till seminariet

Nu kan du anmäla dig till seminariet om fysisk aktivitet och arbetmiljö. Du kan välja mellan att delta fysiskt eller digitalt.

Länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidra till bättre hälsa?

Seminariet syftar till att belysa arbetsplatsen som en viktig arena för hälsofrämjande arbete. Detta genom att utforska hur man bör förhålla sig till fysisk aktivitet för att bidra till hälsa. Vid seminariet deltar bland annat två av världens främsta forskare på området och Folkhälsomyndigheten presenterar sin nya publikation om fysisk aktivitet och arbetsmiljö som tagits fram i samarbete med Arbetsmiljöverket. Seminariet följs av ett panelsamtal där det diskuteras hur ”Hur kan vi få alla att springa åt samma håll?”.  

Program och medverkande

Mellan tiden 13.30 och 16.00 kommer nedanstående att hålla föredrag:

  • Ulf Ekelund, professor vid Norges Idrottshögskola. ”Om den fysiska aktivitetens betydelse i allmänhet”.  
  • Andreas Holtermann, professor vid Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Om arbetsrelaterad fysisk aktivitet och en eventuell fysisk aktivitetsparadox”.   
  • Elin Vidlund, sakkunnig handläggare inom ergonomi vid Arbetsmiljöverket. ”Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet” som tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten

Efter pausen kommer nedanstående att delta i ett panelsamtal: 

  • Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor 
  • Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv
  • Sineva Ribeiro, ordförande på Vårdförbundet.  

Moderator är Elin Ekblom Bak, högskolelektor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.  

Seminariet är kostnadsfritt, kan ses på plats i aulan eller digitalt. 

Arrangörerna är Gymnastik- och idrottshögskolan, Hjärt-Lungfonden, HPI Health Profile Institute (HPI).

Kontakt

  • Louise Ekström´s profilbildKommunikatörLouise Ekströmlouise.ekstrom@gih.se08-120 53 711
  • Elin Ekblom Bak´s profilbildDocent, vice ordf UFN, studierektor, högskolelektorElin Ekblom Bakelin.ekblombak@gih.se08-120 53 861
Senast ändrad:8 Maj 2023