GIH:s YouTube-konto

Öppen föreläsning om fysisk aktivitet och depression

I denna föreläsning berättar docent Eva Andersson om att fysisk aktivitet har både förebyggande och akuta effekter på minskade symtom/besvär vid såväl depression som ångestsyndrom.

Fysisk aktivitet bra behandlingseffekt

Föreläsningens titel är "Enbart fysisk aktivitet är lika bra som samtalsterapi eller tablettbehandling vid mild till måttlig depression". Den innehåller information om att fysisk aktivitet även ses som en bra behandlingseffekt som enda åtgärd speciellt vid lindrig till måttlig depression, enligt ett stort antal vetenskapliga studier.

I presentationen tas också upp evidens för att fysisk aktivitet kan resultera i en mångfald positiva fysiologiska förändringar i hjärnan och övriga kroppen hos individer utan och med depression och ångest. Även kopplingar mellan ökat stillasittande och psykisk ohälsa berörs.

Denna föreläsning är den andra i raden av ytterligare öppna föreläsningar.

Länk till föreläsningen kommer inom kort.

Kontakt

Senast ändrad:3 Mar 2023