Tränarprogrammet

Tränarprogrammet

180 högskolepoäng. Heltid 100%.

Med en akademisk examen från GIH får du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas med din tränarkarriär.

Din tränarkarriär startar på GIH

Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en tränarkarriär med akademisk examen för utveckling av talang och elitidrott. Syftet är att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare inom svensk och internationell idrott. I utbildningen försöker vi skapa utvecklingsmöjligheter i din specialidrott i samverkan med idrottens specialidrottsförbund.

Vill du undervisa barn och unga så kan du söka en kompletterande utbildning (KPU) påGIH och även bli ämneslärare och få undervisai idrott och hälsa samt specialidrott.

Utbildningen bygger på forskning och beprövade metoder. Du får genomföra tester, göra träningsplaneringar och kravanalyser där du lär dig att förstå forskningsresultat och att kunna använda forskningen i dina egna upplägg. GIH ger dig ett kritiskt granskande perspektiv som du har nytta av i din fortsatta ledarkarriär. På Tränarprogrammet går studenter från olika idrotter. Du kommer att möta många med djupa kunskaper inom idrotten och bygga ett ovärderligt nätverk för framtiden.

Många som läst Tränarprogrammet arbetar idag på Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden eller som tränare inom elitidrott, exempelvis Pia Sundhage, Lars Lagerbäck och Erik Hamrén (fotboll), Pär Mårts, Ulf Lundberg (ishockey), Oscar Gidewall (friidrott), Johanna Ojala (skidåkning) och Johan Hedsberg (tennis).

På GIH:s Tränarprogram utbildas du för att kunna arbeta som tränare på elitnivå, med bland annat mästerskapscoachning, hållbart ledarskap, formtoppning och optimal prestation utifrån ett nutritionsperspektiv. Som baskunskaper läser du bland annat om anatomi, fysiologi, rörelselära, didaktik och tillämpad idrottsvetenskap. Du fördjupar dig inom träningslära, idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, organisation och ledarskap. I utbildningen ingår också forskningsmetodik och ett självständigt arbete.

Efter utbildningen har du:

  • god kunskap om idrott och förmåga att leda och stimulera andra i träning och tävling
  • förmåga att relatera de vetenskapliga teorier som du blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna som tränare och ledare
  • kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga idrottsrörelsens mål i dina tränaruppdrag och medverka till utvecklingen av specialidrotten såväl nationellt som internationellt
  • kunskaper om olika faktorers betydelse för idrottslig prestationsförmåga
  • god självkännedom, social kompetens och förmågan att verka som tränare samt att, i samarbete med andra, kunna lösa de uppgifter som förekommer i föreningar eller förbund
  • förmåga att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i tolkning och analys av olika former av idrott, men särskilt inom specialidrotten och dess träning
  • förmåga att belysa existentiella och etiska frågor, genus och jämställdhetsfrågor samt etniska frågor
  • förståelse för idrottens roll i samhället samt kunna värdera idrotten som socialt fenomen 

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning har du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig unika förutsättningar. Eftersom Tränarprogrammet är jämförbart med andra utbildningar inom idrottsrörelsen upp mot elitnivå, ger denna utbildning dig förutsättningar att arbeta som idrottsutvecklare eller tränare brett inom olika idrotter och på olika nivåer, från ungdoms- till elitnivå.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2022-05-31
Antal platser:30
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-222TR

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Tränarprogrammet är inriktat på att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare för svensk och internationell idrott. Utbildningen ska verka för att utveckla ett självständigt kreativt tänkande hos studenten och främja kunskapsproduktion inom det idrottsliga fältet. På tränarprogrammet integreras studenter från olika idrotter i samma studentgrupp, dels för att lära av varandra, dels för att bygga nätverk för framtiden. Totalt omfattar utbildningen sex terminer, 180 högskolepoäng. Huvudområdet idrottsvetenskap består av kurser på 7,5 högskolepoäng och 15 högskolepoäng, omfattande totalt 90 högskolepoäng och ämnet tränarskap och specialidrott består av 12 kurser 7,5 högskolepoäng.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i idrottsvetenskapliga studier med fokus på träningslära, och i organisations- och ledarskap med inriktning mot tränarskap.

Utbildningens första studieår, totalt 60 högskolepoäng, omfattar 8 kurser 7,5 högskolepoäng i idrottsvetenskap. Kurserna innehåller forskningsmetodik, anatomi och fysiologi, rörelselära och tillämpad biomekanik, idrottspedagogik samt tränarskapets didaktik. Detta skapar en god grund för såväl kommande ämnesfördjupning inom huvudområdet som för frågeställningar relaterade till professionen som tränare.

Under det andra studieåret om 60 högskolepoäng läser studenterna 8 kurser 7,5 högskolepoäng i tränarskap och specialidrott som är riktade mot den kommande rollen som tränare. Här ges studenten ett professionsanknutet innehåll med fyra kurser i träningslära, två kurser i idrottspsykologi samt kurser i organisation och ledarskap. I kurserna genomförs olika projekt anknutna till specialidrotten där studenten tränar sig på att tillämpa kursinnehåll i sin specialidrott.

Under det tredje studieåret sätts ämnes- och idrottsvetenskaplig fördjupning i fokus. Kurser i idrottsvetenskap ägnas åt fördjupad forskningsmetodik, ämnesfördjupning och att studenten skriver ett vetenskapligt inriktat självständigt arbete på grundnivå. I kurser i tränarskap och specialidrott ges möjlighet till ytterligare fördjupning av professionskompetens inom tränarskap.

Inom huvudområdet idrottsvetenskap ingår idrottsvetenskap i följande kurser. Samtliga kurser är på grundnivå:

Anatomi och fysiologi, 7,5hp, G1N

Anatomi, biomekanik och rörelselära, 7,5hp G1N

Forskningsmetodik, 7,5hp G1N

Tränarskapets didaktik 1, 7,5hp, G1N

Tillämpad biomekanik, 7,5hp, G1F

Idrottsmedicin, 7,5hp, G1F

Tränarskapets didaktik 2, 7,5hp, G1F

Idrottspedagogik, 7,5hp, G1F

Näringslära, 7,5hp, G2F

Forskningsmetodik 2, 7,5hp, G2F

Självständigt arbete, 15hp, G2E

Inriktningsstudierna tränarskap och specialidrott omfattar följande kurser:

Idrottspsykologi 1, 7,5hp, G1N

Idrottspsykologi 2, 7,5hp, G1F

Organisation, 7,5hp, G1F

Ledarskap, 7,5hp, G1F

Träningslära 1, Allmän träningslära och idrotters kravprofiler, 7.5hp, G1N

Träningslära 2, Träning av fysiska delkapaciteter, 7,5hp, G1N

Träningslära 3, Tester för fysiska kapacitetsprofiler, 7,5hp, G1F

Träningslära 4, Träningsplanering och formtoppning, 7,5hp, G1F

Hållbart ledarskap, 7,5hp, G1F

Mästerskapscoaching, 7,5hp, G1F

Tränarskap med inriktning mot specialidrott, 7,5 hp, G2F

Valbar kurs, 7,5 hp, G2F

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: TRÄNP
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utbildnings- och forskningsnämnden, 2021-12-02
Version: 4.0
Gäller från: HT 2022

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Sara Frykland

Bild på Sara FryklandSara Frykland har alltid varit intresserad av och själv utövat idrott. Det skulle dock krävas ett missat polistest och en gipsad arm för att hon skulle komma till insikt om att hon hellre vill coacha andra.

Saras idrottsintresse har följt henne genom livet. Hon har spelat fotboll, provat på gymnastik, bandy, volleyboll och dansat. Att hon skulle sikta på ett aktivt yrke kom därför inte som någon överraskning, och hon utbildade sig till brandman på räddningsgymnasiet. Drömyrket var dock polis, men några dagar innan hon skulle söka in till polishögskolan och genomföra de fysiska testerna ramlade hon. Olyckan resulterade i en gipsad arm och läkarens order om vila.
– Jag upptäckte då GIH:s tränarprogram, och det kändes klockrent för mig!

Kämpar för förändring

Sara kommer ursprunligen från Härnösand där hon under flera somrar har arbetat med fotbollsskola och tränat tjejer mellan sex och tolv år. Numera är hon bosatt på Lidingö i Stockholm, där hon tränar 30 stycken 14-åriga fotbollstjejer på Bosön.
- En gång var Pia Sundhage på Bosön med det kvinnliga fotbollslaget, och efter de var klara stannade hon kvar och tittade på min träning. Det var häftigt!, säger hon.

Att ha kvinnliga förebilder i en mansdominerad sport är viktigt. I Saras klass är de nio studenter som spelar fotboll, varav hon är enda tjejen. Något som får henne att vilja kämpa ännu hårdare.
– Det sporrar mig att visa att även tjejer är bra på att coacha och träna lag.

Till minne av Max

En bidragande orsak till att Sara fortfarande håller på med fotboll trots att hon själv slutat spela, är att hennes bästa barndomskompis Max, avled vid sju års ålder. Sara berättar att Max tidigt var intresserad av fotboll, arrangerade en egen fotbollsskola och hade den brasilianske fotbollsspelaren Romário som idol.
­– När han såg ett tv-program om brasilianska fattiga barn som spelade fotboll insåg han att sporten kan utövas av alla oavsett var de bor och oavsett hur mycket pengar man har.

Efter hans död upprättade därför hans föräldrar en minnesfond och genomförde under tio år en årlig sommarauktion. Alla pengar gick till minnesfonden och efter tio års auktioner har summan resulterat i 1,5 miljon kronor som oavkortat har gått via SOS Barnbyar till olika byar runt om i världen. Det finns till och med en fotbollsplan i Brasilien som är uppkallad efter Max.

På sin underarm har Sara en tatuering med orden ”Tro, hopp och kärlek” – samma ord som finns på Max gravsten.
– De orden påminner mig om Max och att jag ska fortsätta kämpa för allas rätt till att spela fotboll.

Uppdaterad: 2022-08-11