Tränarprogrammet

Tränarprogrammet

180 högskolepoäng. Heltid 100%.

Med en akademisk examen från GIH får du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas med din tränarkarriär.

Din tränarkarriär startar på GIH

Tränarprogrammet riktar sig till dig som vill satsa på en tränarkarriär med akademisk examen för utveckling av talang och elitidrott. Syftet är att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare inom svensk och internationell idrott. Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan och specialidrottsförbunden. 

Tränarprogrammet kan också byggas på med KPU, en kompletterande pedagogisk utbildning på GIH för en lärarexamen i ämnet idrott och hälsa eller i ämnet specialidrott.

Utbildningen bygger på forskning och beprövade metoder. Du får genomföra tester, göra träningsplaneringar och kravanalyser där du lär dig att förstå forskningsresultat och att kunna använda forskningen i dina egna upplägg. GIH ger dig ett kritiskt granskande perspektiv som du har nytta av i din fortsatta ledarkarriär. På Tränarprogrammet går studenter från olika idrotter. Du kommer att möta många med djupa kunskaper inom idrotten och bygga ett ovärderligt nätverk för framtiden.

Många som läst Tränarprogrammet arbetar idag på Riksidrottsförbundet, idrottsförbunden eller som tränare inom elitidrott, exempelvis Pia Sundhage, Lars Lagerbäck och Erik Hamrén (fotboll), Pär Mårts, Ulf Lundberg (ishockey), Oscar Gidewall (friidrott), Johanna Ojala (skidåkning) och Johan Hedsberg (tennis).

På GIH:s Tränarprogram utbildas du för att kunna arbeta som tränare på elitnivå, med bland annat mästerskapscoachning, hållbart ledarskap, formtoppning och optimal prestation utifrån ett nutritionsperspektiv. Som baskunskaper läser du bland annat om anatomi, fysiologi, rörelselära, idrottslära och tillämpad idrottsvetenskap. Du fördjupar dig inom träningslära, idrottspsykologi, idrottsmedicin, organisation och ledarskap. I utbildningen ingår också forskningsmetodik och ett självständigt arbete.

Efter utbildningen har du:

  • god kunskap om idrott och förmåga att leda och stimulera andra i träning och tävling
  • förmåga att relatera de vetenskapliga teorier som du blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna som tränare och ledare
  • kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga idrottsrörelsens mål i dina tränaruppdrag och medverka till utvecklingen av specialidrotten såväl nationellt som internationellt
  • kunskaper om olika faktorers betydelse för idrottslig prestationsförmåga
  • god självkännedom, social kompetens och förmågan att verka som tränare samt att, i samarbete med andra, kunna lösa de uppgifter som förekommer i föreningar eller förbund
  • förmåga att tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet i tolkning och analys av olika former av idrott, men särskilt inom specialidrotten och dess träning
  • förmåga att belysa existentiella och etiska frågor, genus och jämställdhetsfrågor samt etniska frågor
  • förståelse för idrottens roll i samhället samt kunna värdera idrotten som socialt fenomen 

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning har du en vetenskapligt förankrad tränarutbildning som ger dig unika förutsättningar. Eftersom Tränarprogrammet är jämförbart med andra utbildningar inom idrottsrörelsen upp mot elitnivå, ger denna utbildning dig förutsättningar att arbeta som idrottsutvecklare eller tränare brett inom olika idrotter och på olika nivåer, från ungdoms- till elitnivå.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-05-31
Antal platser:35
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-212TR

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 17/A15 - Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Tränarprogrammet är inriktat på att utbilda kvalificerade tränare, utbildare och utvecklare för svensk och internationell idrott. Utbildningen skall verka för att utveckla ett självständigt kreativt tänkande hos studenten och främja kunskapsproduktion inom det idrottsliga fältet. På tränarprogrammet integreras studenter från olika idrotter i samma studentgrupp, dels för att lära av varandra, dels för att bygga nätverk för framtiden. Totalt omfattar utbildningen sex terminer, 180 högskolepoäng. Huvudområdet Idrottsvetenskap består av tre kurser vardera omfattande 30 högskolepoäng och ämnet Tränarskap av tre kurser 30 högskolepoäng.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i idrottsvetenskapliga studier med fokus på träningslära, och i organisations- och ledarskap med inriktning mot tränarskap.

Exempel på innehåll i utbildningen är träningslära, organisations- och ledarskap, anatomi, fysiologi, biomekanik, didaktik, mästerskapscoaching, hållbart ledarskap, näringslära, idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottspedagogik, idrottshistoria, konditionsträning och styrketräning samt vetenskapliga metoder och i studierna ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Tränarprogrammet har fokus på utveckling av ungdomsidrott och elitidrott.

Utbildningens första studieår omfattar kurserna Idrottsvetenskap I och Idrottsvetenskap II, inriktning tränarskap om vardera 30 högskolepoäng, då studenten läser om idrott, kropp, individ och samhälle. Detta skapar en god grund för såväl kommande ämnesfördjupning inom huvudområdet som för frågeställningar relaterade till professionen som tränare.

Temat för det andra studieåret är den kommande rollen som tränare och omfattar kurserna Tränarskap I och II. Genom olika projekt anknutna till specialidrotten tränar studenten sig på att tillämpa kursinnehåll i sin specialidrott.

Under det tredje studieåret sätts ämnesfördjupning och självständighet i fokus. Idrottsvetenskap III, inriktning tränarskap, ägnas åt forskningsmetodik, ämnesfördjupning och att studenten skriver ett vetenskapligt inriktat självständigt arbete på grundnivå. I kursen Tränarskap III ges möjlighet till ytterligare fördjupning av kompetens inom tränarskap. Här ligger ett stort fokus på fördjupning av professionskompetensen med särskild hänsyn till den kravbild som finns i dagens elitidrott.

Kurser

Studieår 1

Idrottsvetenskap I inriktning tränarskap, 30 hp

Idrottsvetenskap II inriktning tränarskap, 30hp

Studieår 2

Tränarskap I, 30 hp

Tränarskap II, 30 hp

Studieår 3

Idrottsvetenskap III, inriktning tränarskap, 30hp (inkluderar ett självständigt arbete)

Tränarskap III, 30 hp

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: TRÄNP
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2017-12-13
Version: 3.0
Gäller från: HT 2021

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Sara Frykland

Bild på Sara FryklandSara Frykland kommer från Härnösand och har alltid varit intresserad av idrott. Hon har spelat fotboll, provat på gymnastik, bandy, volleyboll och dansat. De senaste sju somrarna har Sara arbetat med fotbollsskolan i Härnösand och tränat tjejer mellan sex och tolv år.

Sara utbildade sig till brandman på räddningsgymnasiet, men drömyrket har alltid varit polis. Några dagar innan hon skulle söka in till polishögskolan och genomföra de fysiska testerna ramlade hon. Olyckan resulterade i en gipsad arm och läkarens order om vila.
– Det var när jag surfade på nätet, kom in på antagning.se och upptäckte GIH:s tränarprogram. Den kändes klockren för mig!

Tränar fotbollstjejer

Sara tränar idag 30 stycken 14-åriga fotbollstjejer på Bosön på Lidingö, där hon också bor. Hon berättar även att Pia Sundhage hade stannat kvar på Bosön efter sin träning med det kvinnliga fotbollslaget och tittat på Saras träning. Sara ger ett envist intryck och hon berättar även att det i klassen går nio studenter som spelar fotboll och att hon är den enda tjejen.
– Det sporrar mig att visa att även tjejer är bra på att coacha och träna lag, säger Sara.

Årlig sommarauktion till Max minne

En bidragande orsak till att Sara fortfarande håller på med fotboll trots att hon själv slutat spela är att hennes bästa barndomskompis, Max, avled vid sju års ålder. Han blev sparkad av en häst på gården där han bodde. Sara berättar att Max var tidigt intresserad av fotboll, arrangerade en egen fotbollsskola och hade den brasilianske fotbollsspelaren Romário som idol.
­– När han tittade på ett tv-program om brasilianska fattiga barn som spelade fotboll insåg han att sporten kan utövas av alla oavsett var de bor och oavsett hur mycket pengar man har. Efter hans död upprättade därför hans föräldrar en minnesfond och genomförde under tio år en årlig sommarauktion. Alla pengar gick till Max minnesfond och efter tio års auktioner har summan resulterat i 1,5 miljon kronor som oavkortat har gått via SOS Barnbyar till olika byar runt om i världen. Det finns till och med en fotbollsplan i Brasilien som är uppkallad efter Max…

Tatuering på underarmen

På sin underarm har Sara en tatuering med orden ”Tro, hopp och kärlek” – samma ord som finns på Max gravsten.
– Dessa ord påminner mig om Max och att jag ska fortsätta kämpa för allas rätt till att spela fotboll…

Uppdaterad: 2021-10-19