Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

90 högskolepoäng. Heltid 100%.

Vill du bli lärare i Idrott och hälsa? KPU-utbildningen på GIH vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare idrottsutbildning för att bli ämneslärare i idrott och hälsa eller specialidrott i grund- och gymnasieskolan.

Sök på Antagning.se

Komplettera din idrottsutbildning

Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) på GIH omfattar 90 hp och ges för ämnet Idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan och gymnasiet.

Utbildningen vänder sig till dig som har ämnesstudier i idrott och hälsa och vill bli behörig att arbeta som lärare i idrott och hälsa eller specialidrott. För det krävs 90 eller 120 hp i idrott vid en högskola eller ett universitet, inklusive ett självständigt arbete i idrott. Programmets innehåll är detsamma för alla som läser det och omfattar den utbildningsvetenskapliga kärnan, 60 hp, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp.

Utbildningen är campusförlagd på heltid under tre terminer. För att du ska få möjlighet att praktiskt omsätta dina kunskaper och utveckla en grundläggande förmåga att undervisa, har du en period med praktik varje termin. GIH samarbetar med skolor i Stockholmsområdet där praktiken genomförs.

Studierna i utbildningsvetenskap är obligatoriska för alla blivande lärare i Sverige och innehåller kunskapsområden som är viktiga för läraryrket, exempelvis skolans värdegrund, undervisningskunskap, specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, bedömning och betygsättning.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Den kompletterande pedagogiska utbildningen på GIH leder till en examen som ämneslärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa med inriktning på årskurs 7-9 eller gymnasieskolan, beroende på om du har läst 90 eller 120 hp.

Sök på Antagning.se

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-05-31
Antal platser:40
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-212KO

Förkunskapskrav

För antagning till inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet idrott och hälsa krävs minst 90 hp idrott och hälsa eller motsvarande. Studierna ska ha haft praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

För antagning till inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa krävs minst 120 hp idrott och hälsa eller motsvarande. Studierna ska ha haft praktiska inslag och/eller inslag av idrottsdidaktik. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

För antagning till inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet specialidrott krävs 120 hp specialidrott eller motsvarande. Minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete (examensarbete).

Examen

Ämneslärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare omfattar kurser på grundnivå och innebär heltidsstudier under tre terminer. Utbildningen består av utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Uppläggning och innehåll syftar till att möta de krav och uppnå de mål för ämneslärarexamen som anges i högskoleförordningen.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar kurser om sammanlagt 60 hp. Kurserna behandlar dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels kunskapsområden som är specifika för det verksamhetsområde/skolform lärarexamen är inriktad mot. Studierna ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund,
  • innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna - läroplansteori och didaktik
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik
  • utveckling, lärande och specialpedagogik
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
  • uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • utvärdering och utvecklingsarbete

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar totalt 30 hp och riktas främst mot ämnesstudierna men även mot innehållet i den utbildningsvetenskapliga kärnan. För övrig information om den verksamhetsförlagda utbildningen hänvisas till aktuella kursplaner för VFU.

Kurser

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (uvk) 60 hp

Skolans uppdrag och lärandets villkor I, 22,5 hp

Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5 hp

Skolans uppdrag och lärandets villkor III, 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) 30hp

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II, 7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, 15 hp

Studiegång

Termin ett omfattar UVK 22.5 hp och VFU 7,5 hp, totalt 30hp.

Termin två omfattar UVK 22.5 hp och VFU 7,5 hp, totalt 30hp.

Termin tre omfattar UVK 15 hp och VFU 15 hp, totalt 30hp.

Övrigt

Avrådan

Uppstår hos lärare, VFU-handledare eller utbildningsledningen tveksamhet om en studerandes möjligheter att fullfölja utbildningen med godkänt resultat eller om dennes lämplighet att utöva läraryrket, bör den studerande avrådas från att fortsätta studierna inom programmet. Denna avrådan bör ske så tidigt som möjligt i samråd med utbildningsledningen, studievägledningen och den studerande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: KPUIH
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2017-02-22
Version: 2.0
Gäller från: HT 2021

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Moustafa Dakik

Bild på Moustafa DakikMoustafa Dakik säger att fotbollen blev räddningen i hans liv och att han nästa dag ska förlova sig. Inom hans kultur är vigseln en väldigt stor händelse – kanske livets viktigaste. Efter vigseln i början av 2018 kommer Moustafa och hans blivande fru bo i en egen lägenhet.

Efter det att Moustafa frågat sin blivande svärfar om dotterns hand träffades fädrarna för att diskutera detta. Efter tre timmar meddelade de att de kommit överens och önskade de trolovade all lycka. På Moustafas finger sitter nu en ring som han fått av sin svärfar och denna ring har gått i arv i över hundra år.
– Till förlovningsfesten kommer endast den närmaste familjen, vilket är omkring 120 personer. Här ger maken och hans familj guld till bruden för en framtida försäkring ifall något händer maken. Vigseln äger rum om ett år och då blir vi cirka 350 personer...

Framgångsrik fotbollskarriär

Moustafa är född i Sverige, men hans föräldrar fick fly från Irak då Saddam Hussein tog över makten. De träffades i Iran men Moustafas pappa ville inte bo kvar i mellanöstern utan sökte en trygg och säker barndom för sina barn. Han valde Sverige och de hamnade i Alby i Stockholm. När Moustafa var fem år började han spela fotboll i Alby IF. Sedan gick han till ett turkiskt lag innan han i sjunde klass började i Djurgården. Därefter gick på ett fotbollsgymnasium innan han sökte Idrott och hälsa vid Högskolan i Borås. I samband med detta skadade han sitt knä och hans karriär som fotbollsspelare var över.
– Jag umgås fortfarande med några av mina barndomsvänner, men fotbollen räddade mig, säger Moustafa rakt och ärligt. Jag behövde komma bort och tyvärr har en del av mina tidigare vänner i Alby blivit kriminella, vilket är tragiskt och sorgligt.

Bild på Moustafa DakikInsåg att han ville bli lärare

Moustafa fick jobb som lärare i idrott och hälsa på Gärdeskolan i Stockholm och arbetade även som fritidspedagog och elevassistent.
– Det var i samband med detta som jag insåg att lärare i idrott och hälsa var något för mig! Jag sökte till Idrott och hälsa vid GIH men glömde sedan bort det. Det var först när GIH:s personal ringde och frågade om jag ville komma till uppropet som jag blev påmind. Och att jag började på GIH är något jag aldrig kommer att glömma...

Kompletterat med KPU

Moustafa har lagt till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, till sin utbildning. Denna utbildning är på ett och ett halvt år och vänder sig till de som vill komplettera sina tidigare studier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa med inriktning mot grundskolan och gymnasieskolan. I Moustafas klass går 24 studenter och han umgås mest med de i klassen men även studenter från andra klasser på GIH.
– Det är en bra och inspirerande stämning här på GIH med pedagogiska lärare som får mig att bli mer kompetent som lärare. De är alla kunniga och duktiga och när jag tänker på dem blir jag varm om hjärtat.

Moustafa ser fram emot framtiden, samtidigt som han tycker det är härligt att vara på GIH.
– Jag har studerat här i tre år och ser fram emot att ta examen, men vet att jag kommer att sakna skolan och mina kamrater.

Uppdaterad: 2021-04-18