Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

120 högskolepoäng. Heltid 100%.

Vill du ha en högskoleutbildning i idrott och hälsa eller få en bra start på dina studier mot lärar- eller kandidatexamen? Denna korta högskoleutbildning ger dig möjlighet att komplettera dina studier för att bli ämneslärare i idrott och hälsa.

Idrott med lärarinriktning

Programmet Idrott och hälsa omfattar 120 hp och leder till en högskoleexamen som kan användas som en byggsten för vidare studier.

Det här är utbildningen för dig som är verksam lärare och önskar komplettera din examen med en högskoleexamen i idrott och hälsa, eller för dig som under lång tid vikarierat som lärare i idrott och hälsa utan formell behörighet. Idrott och hälsa-programmet är en bra start för fortsatta studier mot en lärar- eller kandidatexamen. Utbildningen riktar sig också till dig som läser ämneslärarprogrammet vid annat lärosäte och önskar läsa idrott och hälsa vid GIH som andra ämne, eller för dig som vill kombinera studier i idrott med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), för att få behörighet som ämneslärare i idrott och hälsa.

Du läser fyra kurser i idrott med didaktisk inriktning under två studieår, både teoretiska och praktiska studier i idrottsvetenskap. I de teoretiska studierna ingår pedagogik, hälsa och humanbiologi. Idrottsläran består av teori och praktik ibland annat bollspel, gymnastik, friidrott, rörelse, dans och friluftsliv med studieutflykter i skog-, vatten- och fjällmiljöer. Under tredje terminen ingår ett självständigt arbete.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Karriärvägar

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden. Det tvååriga Idrott och hälsa-programmet ger dig behörighet att läsa kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid GIH och tillsammans ger utbildningarna dig en ämneslärarexamen.

Har du lärarexamen sedan tidigare och läser idrott och hälsa som komplettering eller genomför utbildningen inom ämneslärarutbildning får du behörighet att undervisa i idrott och hälsa i både grundskolan och på gymnasiet.

I kombination med studier om ytterligare 60 hp kan denna högskoleutbildning vara grund för en kandidatexamen i idrott vid GIH. Det är också en bra start för att gå vidare till magister- och masterstudier.

Anmälningsinformation

Sista anmälningsdag:2021-05-31
Antal platser:35
Studieort:Stockholm
Undervisningsspråk:Svenska
Undervisningstid:Blandade tider
Nivå:Grundnivå
Anmälningskod:gih-212ID

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet A6c – undervisningsämne Idrott och hälsa: Samhällskunskap 1b alternativt, Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper - se ovan Matematik 2a alternativt Matematik 2b, alternativt, Matematik 2c och Naturkunskap 2. (Naturkunskap 2 kan ersättas av kemi 1, fysik 1 och biologi 1.)

För sökande till denna utbildning där områdesbehörighet A6c – Idrott och hälsa används, ges ett generellt undantag från kravet på Idrott och hälsa 2. Den särskilda behörigheten anses uppfylld genom godkänt betyg i Idrott och hälsa 1 om fordringarna i övrigt är uppfyllda. Detta undantag påverkar inte beräknandet av eventuella meritpoäng.

Examen

Högskoleexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Upplägg

Kurser

Utbildningen vid GIH består av följande fyra kurser:

Idrott, didaktisk inriktning I, 30 hp

Idrott, didaktisk inriktning II, 30 hp

Idrott, didaktisk inriktning III, 30 hp

Idrott, didaktisk inriktning IV, 30 hp

Den första terminens studier omfattar 30 hp studier inom kursern Idrott didaktisk inriktning I, 30 hp. Den andra terminen följs av kursen Idrott didaktisk inriktning II, 30 hp och den tredje terminen omfattar kursen Idrott didaktisk inriktning III, 30 hp. Inom ramen för denna kurs skrivs det självständiga arbetet viket omfattar 15 hp. Den fjärde och avslutande terminer består av Idrott didaktisk inriktning IV, 30 hp.

Utbildningsplan

Utbildningsplan

Programkod: IDRHÄ
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: GUN - grund och avancerad nivå, 2019-05-06
Version: 3.0
Gäller från: HT 2021

Bild på högskolan

Kontakta GIH

För antagningsfrågor:
Kontakta antagningen

För studievägledning:
Kontakta studievägledningen

För övriga frågor:
Kontakta studentexpeditionen

Intervju med Johannes Ojanperä

Bild på Johannes OjanperäJohannes Ojanperä studerar Idrott och hälsa vid GIH som är en tvåårig kompletterande utbildning. Målet är att bli en inspiratör och att vägleda andra till friskare liv.

En av anledningarna till att Johannes valde Idrott och hälsa vid GIH är för att han vill få en personlig tränarutbildning.
– Jag brinner för aktiv rörelse och den hälsosamma livsstilen. Därför ville jag först gå en personlig tränarutbildning men upptäckte att de utbildningarna är väldigt dyra. Det var när jag hittade GIH som jag förstod att detta skulle passa mig.

Krävande men nyttigt

Johannes upplever att studierna är både krävande och lärorika.
– Jag älskar varje dag i skolan! Vissa dagar kan visserligen vara jobbiga med en massa plugg och teoretiska ämnen, men det är nyttigt att lära sig sådant som jag kommer få användning för i framtiden, säger han och berättar att fysiologi och biomekanik var bland de tuffare ämnena att ta sig igenom:
– De krävde väldigt mycket tid, men i slutändan gav de otroligt mycket. Fysiologi är intressant för mig då det går i linje med mitt intresse för kost.

Friluftsliv med aktiviteter efter säsong 

En del av utbildningen är aktiviteter med inslag av friluftsliv - något som har varit favoritinslag för Johannes del. Bland annat har de paddlat kanot och och kajak, åkt längdskidor i fjällen och lärt sig om överlevnad.
– De här upplevelserna fick mig uppskatta livet i naturen på ett djupare plan. Jag fick chansen att koppla bort internet och alla stressmoment som finns i stan för att istället koppla upp mig med naturen. OCH samtidigt få högskolepoäng på köpet, hur coolt är inte det?!

Vill coacha andra

Johannes mål med utbildningen är att få en bredare kunskap om idrott och hälsa samt att i framtiden få möjlighet att förmedla kunskaperna vidare till andra.
– Den här utbildningen har verkligen fått mig att inse hur givande det är att jobba med barn och ungdomar, att utbilda och coacha dem så att de blir mer kompetenta och autonoma. Tanken är att de själva ska förstår innebörden av att leva ett aktivt och hälsosamt liv, och sedan också göra det i praktiken.

Och Johannes har redan börjat praktisera sitt mål vad gäller att inspirera andra. Parallellt med studierna vid GIH arbetar han nämligen som personlig tränare, kolloledare, vikarierande idrottslärare och tränare i parkour och akrobatik.
– Jag har fått en mycket bredare förståelse för hur man kan arbeta med hälsa och välmående ur ett pedagogiskt perspektiv. Det spelar ingen roll hur duktig du är inom något, om du inte kan förmedla och lära ut de kunskaper du har. Man kan vara expert på sig själv, men jag vill vara en utbildare och en motivator för andra, och det är just detta denna utbildning har gett mig.

Hoppas uppnå samhällsförändring

När Johannes ser utvecklingen i samhället hoppas han att det ska komma bra lösningar för att öka den fysiska aktiviteten.
– Allt fler studier visar hur viktigt fysisk aktivitet är för både kropp och hjärna. Så jag hoppas att det blir mer populärt och vedertaget att röra på sig även om vi lever i en digitaliserad värld, säger han och fortsätter:
– Det är ju här vi idrottslärare, personliga tränare och pedagoger kommer in i bilden. Vi har kunskapen och verktygen att skapa förändring i samhället, oavsett om det är på mikro- eller makronivå. Det är mitt livsuppdrag att inspirera och vägleda fler - både barn och vuxna - till en hälsosammare och gladare framtid.

Uppdaterad: 2021-12-02