Program och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion erbjuder program och kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Du kan läsa mer om våra utbildningar via länkarna i listningen nedan.

Vi ger utbildningar tillsammans med andra lärosäten också. Läs mer om dem på GIH:s huvudwebbplats.

Läs mer om anmälningsperioder till universitet och högskolor på antagning.se

Filtrera:

Våra program

Program (7 stycken)

Hälsopedagogprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare, 90 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Masterprogrammet i idrottsvetenskap, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, 330 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, inriktning specialidrott, 300 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Våra fristående kurser

Fristående kurser (21 stycken)

Fristående kurser som startar våren 2021

Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Föreningsidrottens demokratiska utmaningar, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan, 90 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Idrottsvetenskapliga klassiker, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Konditionsträning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se
Motiverande samtal 2, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, VT21. Sista anmälningsdag 01 december

Sök på Antagning.se

Fristående kurser som startar hösten 2020

Analytisk statistik för idrottsvetare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Forskningsmetod, kvalitativa data, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Föreningsidrottens demokratiska utmaningar, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20. Inställd för HT20

Handledarutbildning för lärare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Idrott III, examensarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Idrott och hälsa för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Idrottspsykologi, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Levnadsvanor och hälsa, med fokus på fysisk aktivitet, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, HT20. Stängd anmälan för HT20

Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT20. Stängd anmälan för HT20