Program och kurser

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion erbjuder program och kurser inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Du kan läsa mer om våra utbildningar via länkarna i listningen nedan.

Vi ger utbildningar tillsammans med andra lärosäten också. Läs mer om dem på GIH:s huvudwebbplats.

> Läs mer om anmälningsperioder till universitet och högskolor på antagning.se

Filtrera:

Våra program

Program (6 stycken)

Hälsopromotionsprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare, 90 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Masterprogrammet i idrottsvetenskap, 120 högskolepoäng

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng

Grundnivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan, 330 högskolepoäng

Grundnivå och avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Våra fristående kurser

Fristående kurser (29 stycken)

Fristående kurser som startar våren 2023

Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Från rehab av skada till idrott, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa I, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa II, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Hållbart ledarskap, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Konditionsträning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Motiverande samtal 2, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Mästerskapscoaching, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Heltid 100%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se
Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, VT23. Öppnar för anmälan 15 september

Sök på Antagning.se

Fristående kurser som startar hösten 2022

Anatomi och fysiologi för balettlärare, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT22. Stängd anmälan för HT22

FaR, Fysisk aktivitet på recept, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Friluftsliv i tätortsnära landskap, 10 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Handledarutbildning för lärare, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Idrott och hälsa för lärare i gymnasieskolan, 90 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Inställd för HT22

Idrott och hälsa för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Idrottslärans rörelsepraktiker, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 25%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Idrottspsykologi, 15 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Idrottspsykologisk fördjupning: Talangutveckling och motivation, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Konditions- och styrketräning för hjärnhälsa, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Latent variabelmodellering I. Strukturell ekvationsmodellering, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott, 7.5 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Deltid 50%, HT22. Inställd för HT22

Pedagogiskt perspektiv i friluftsliv, 15 högskolepoäng.

Avancerad nivå. Heltid 100%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Psykologi för balettlärare, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 25%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Styrketräning, 7.5 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Stängd anmälan för HT22

Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng.

Grundnivå. Deltid 50%, HT22. Inställd för HT22