Kursplaner översikt

Termin som är blåmarkerad, är länkad till en sida med kursplaner för just den terminen.

2018 - 2020      
Hälsopedagogprogrammet  VT18 HT18   VT19  HT19 VT20   
Ämneslärarprogrammet åk 7-9            
Ämneslärarprogrammet gymnasiet VT18  HT18  VT19  HT19  VT20  
Tränarprogrammet  VT18  HT18  VT19  HT19  VT20  
Fristående kurser  VT18  HT18 VT19  HT19
Lärarlyftet II  VT18 HT18  VT19      
Masterprogrammet  VT18  HT18  VT19  HT19  VT20  
Utbildning på forskarnivå VT18 HT18        
Kompletterande ped utb - KPU  VT18  HT18  VT19  HT19  VT20  
Sport Management SH/GIH VT18 HT18 VT19 HT19 VT20  
Idrott och hälsa 120 hp  VT18  HT18  VT19  HT19  VT20  
Idrott och hälsa för grundlärare  VT18  HT18  VT19  HT19 VT20
2015 - 2017      
Hälsopedagogprogrammet  VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  HT17
Ämneslärarprogrammet åk 7-9 VT15          
Ämneslärarprogrammet gymnasiet VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  HT17
Tränarprogrammet  VT15 HT15 VT16  HT16 VT17  HT17
Fristående kurser  VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  Ht17
Lärarlyftet II  VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  Ht17
Masterprogrammet  VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  HT17
Utbildning på forskarnivå VT15 HT15 VT16      
Kompletterande ped utb - KPU  VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  HT17
Sport Management SH/GIH VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  HT17
Idrott och hälsa 120 hp  VT15 HT15 VT16 HT16 VT17  HT17
Idrott och hälsa för grundlärare         VT17  HT17
2012 - 2014
Hälsopedagogprogrammet Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Ämneslärarprog åk 7-9 Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Ämneslärarprog gymnasiet Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Lärarprogrammet Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Tränarprogrammet Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Fristående kurser Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
SU Lärarprogram* Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Lärarlyftet II Vt12 Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Magisterprogram Vt12   Vt13 Ht13 VT14 HT14
Utbildning på forskarnivå Vt12 Ht12     VT14  
Masterprogram   Ht12 Vt13 Ht13 VT14 HT14
Kompletterande ped utb KPU   Ht12 Vt13 Ht13 VT14  
Sport Management SH/GIH       Ht13 VT14 HT14
Idrott och hälsa 120 hp           HT14
2009 - 2011
Hälsopedagogsprog Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
Lärarprogrammet Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
Tränarprogrammet Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
Fristående kurser Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
SU Lärarprogram* Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
Lärarlyftet I Vt09 Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
Utbildning på forskarnivå   Ht09 Vt10 Ht10 Vt11 Ht11
Magisterprogrammet           Ht11
Ämneslärarprog gymnasiet           Ht11
Ämneslärarprog 7-9           Ht11

 

2005 - 2008
Hälsopedagogsprog. Ht05 Vt06 Ht06 Vt07 Ht07 Vt08 Ht08
Lärarprogrammet Ht05 Vt06 Ht06 Vt07 Ht07 Vt08 Ht08
Sport Management Ht05 Vt06 Ht06 Vt07      
Tränarprogrammet Ht05 Vt06 Ht06 Vt07 Ht07 Vt08 Ht08
Fristående kurser Ht05 Vt06 Ht06 Vt07 Ht07 Vt08 Ht08
SU Lärarprogram* Ht05 Vt06 Ht06 Vt07 Ht07 Vt08 Ht08
Lärarlyftet           Vt08 Ht08

 * Tidigare Lärarhögskolans lärarprogram

Adress till denna sida: www.gih.se/kursplanoversikt