Fysiologi

Fysiologi är studiet av hur levande organismer fungerar, bland annat hur människokroppen reglerar och anpassar sig till fysisk träning, miljö och stress.

Historik

GIH:s fysiologiforskning började 1941 när Erik Hohwü-Christensen tillträdde en nyskapad professur i kroppsövningarnas fysiologi och hygien vid Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, GCI. Per Henrik Lings tes, att gymnastiken ska bygga på människoorganismens lagar, började därmed att förverkligas.

Erik Hohwü-Christensen hade en gedigen vetenskaplig skolning från Köpenhamn. Han hade bland annat haft Nobelpristagaren August Krogh som lärare, och han skulle själv lyckas bygga upp en forskning av mycket hög klass. Exempel på namnkunniga forskare som fått sin skolning i den miljön är Per-Olof och Irma Åstrand, Bengt Saltin och Björn Ekblom.

Genom åren har forskningen inom arbets- och idrottsfysiologi omfattat många områden och varit av både grundvetenskaplig och tillämpad karaktär. Ett tydligt fokus har rört prestationsförmågan och begränsningar kopplat till syreupptagningen, samt hur olika former av träning påverkar detta. En annan framträdande linje under senare år handlar om anpassningsmekanismer i muskulaturen vid fysisk aktivitet och inaktivitet.

Nuvarande forskning

Nuvarande forskning kan beskrivas som övergripande arbetsfysiologisk forskning med inriktning mot såväl fysisk prestationsförmåga som hälsa och välbefinnande. Här ingår forskning om:

  • kroppens adaptation till akut arbete och träning
  • nutritionens betydelse för fysisk prestationsförmåga
  • muskelns anpassning till uthållighetsträning och styrketräning
  • fysisk aktivitet och motionsvanor hos barn och vuxna, delvis kopplat till epidemiologiska frågeställningar
  • träning och insulinkänslighet
  • mitokondriernas funktion i den humana muskulaturen
  • muskelns betydelse för förebyggande av olika sjukdomar.

Den metodik som regelbundet används är traditionell bestämning av syreupptagning och fysisk prestationsförmåga, samt provtagning i form av muskelbiopsi och blodprov. Laboratoriet har en biokemisk avdelning med modern utrustning för analyser av vävnadsprov. Här ingår analyser av muskelfibersammansättning, enzym- och metabolitbestämningar, bestämning av proteinuttryck (Western blot), genuttryck (PCR-analys), samt mätning av mitokondriell funktion i isolerade muskelpreparationer.

Samverkan och samarbetspartners

Verksamheten vid Åstrandlaboratoriet har en stark koppling till Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, men även med andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Gästforskare från olika länder som till exempel Kina, USA, Danmark, Grekland, Italien och Storbritannien vistas regelbundet vid laboratoriet.

Kortadress till denna sida: www.gih.se/fysiologi

Hitta på sidan

Kontakt

  • Abram Katz´s profilbildProfessor, ämnesområdesansvarig för fysiologiAbram Katzabram.katz@gih.se08-120 53 855
Senast ändrad:22 Nov 2022