Biomekanik

Biomekanik är vetenskapen om hur krafter påverkar en levande kropp samt hur muskler, ben, senor och ligament arbetar tillsammans för att producera rörelse.

Biomekanik, eller rörelselära, är ett prioriterat forskningsområde vid GIH och har sin bas i Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC).

Historik

Ämnesområdet har gamla anor. Redan de gamla grekerna, Aristoteles med flera, hade funderingar och teorier om hur människor och djur rör sig. Grunderna för den moderna (bio-)mekaniken las på 1600- och 1700-talen genom Galileo Galilei och Isaac Newton. En av Galileos lärjungar, G.A. Borelli, publicerade sin bok ”De Motu Animalium” (1734), vilken anses vara den första vetenskapliga analysen av rörelse.

Biomekaniken utvecklades sedan i takt med tekniska framsteg. Ett markant uppsving kom i slutet av 1800-talet med introduktionen av Mareys and Muybridges seriefotografering. Elektromyografin, som ger möjlighet att studera musklers funktion genom att avleda den elektriska aktivitet som är kopplad till deras aktivering, grundas på fynd och metodutveckling under 1700- (Galvani med flera) och 1800-talen (Du Bois Reymond).

Det verkliga lyftet för rörelseläran kom i och med datorteknikens inträde under senare halvan av 1900-talet. I Sverige var Sven Carlsöö en av de verkliga pionjärerna. Hans bok ”How man moves” (1972) är en klassiker som även innehåller analys av idrottsrörelser.

Inriktningar

Den övergripande inriktningen är att integrera neuronala, muskulära och mekaniska principer för att förstå hur människans rörelser styrs och anpassas till olika förhållanden.

Med utgångspunkt från ett normalt rörelsemönster studeras anpassningar till och kompensationer för olika störningar/modifikationer, som exempelvis ändrad rörelsehastighet, yttre belastning, balansstörning, uttröttning och träning. Denna modell används bland annat vid studier av balans i stående och sittande, gång- och löprörelser samt vid analys av idrottsrörelser och träningsövningar.

Bålens motorik och stabilisering av ryggraden är särskilt intressant, liksom neuromuskulära mekanismer för maximal muskelkraft och muskulär uttröttning. Mätningar genomförs på individer med olika ålder, kön och träningsgrad.

Samverkan

Verksamheten vid Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC-lab) har en stark koppling till Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Nationellt sker samarbete bland annat med Institutionen för ortopedi, Karolinska Institutet, Huddinge. Gästforskare från olika länder, exempelvis Australien, Kanada, Danmark, Japan, Kina, USA, vistas regelbundet vid laboratoriet.

Sju av de femton doktorander som hittills har disputerat från BMC-lab har utländsk bakgrund (Australien, Kanada, Kina, USA, Österrike). Projekt drivs tillsammans med forskningsgrupper vid universiteten i Brisbane, Vancouver och Georgia.

Vissa tillämpade studier sker i nära samverkan med GIH:s laboratorium för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).

Kortadress till denna sida: www.gih.se/biomekanik

Hitta på sidan

Kontakt

  • Toni Arndt´s profilbildProfessor, prorektor, ämnesområdesansvarig för biomekanikToni Arndttoni.arndt@gih.se08-120 53 739
Senast ändrad:24 Nov 2022