Kardiorespiratorisk kondition i ung och vuxen ålder och hjärnhälsa senare i livet

Cardiorespiratory fitness in early-life and adulthood and brain health later in life

Projektledare

 • Elin Ekblom Bak

Institution

 • Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, FAH

Finansiärer

 • KK-stiftelsen

Abstract

Nedan kan du läsa sammanfattningar om projektet på engelska och/eller svenska. Informationen hämtas från publikationsdatabasen DiVA.

Löpares ben och skor under ett lopp

Samverkanspartners

Projektet genomförs i samarbete med en rad partners.

Vi samarbetar med:

 • Abbive
 • Bioarctic
 • Health Profile Institute
 • Monark Exercise

E-PABS forskningsmiljö

Detta projekt ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

E-PABS har tre huvudsakliga forskningsteman som alla fokuserar på hjärnhälsa:

 • Träningens neurofysiologi
 • Fysisk aktivitetsepidemiologi
 • Hållbara beteendeförändringar

Detta projekt hör till tema ” Fysisk aktivitetsepidemiologi”.

Projekttid

 • 2022 - 2023

Projekttyp

 • Projektbidrag

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi