Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Arbetsplatsinterventioner för stress och psykisk hälsa

Välkommen till ett seminarium med E-PABS nya forskare Robert Persson Asplund om interventioner för stress och psykisk hälsa på arbetsplatsen.

Om seminariet

Seminariets titel är ”Utveckling av digitala och flernivå-interventioner för stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen – nuvarande kunskapsläge och framtida riktningar”.

I detta seminarium kommer vi att utforska området digitala interventioner med fokus på arbetsplatsens psykiska hälsa och stressrelaterade problem. Vi kommer att diskutera hela spektrumet av interventioner, inklusive primära, sekundära och tertiära metoder, på både individ- och organisationsnivå. Seminariet kommer även att täcka den aktuella evidensen och effektiviteten av olika interventioner, och jämföra traditionella och digitala metoder.

Delta i E-PABS seminarium den 30 maj för att få insikter i de senaste utvecklingarna och framtida riktningar för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Robert Persson Asplund är projektforskare på GIH och specialiserad inom hälsa, arbete och organisationspsykologi. I sitt nuvarande projekt relaterat till E-PABS samarbetar han med Victoria Blom för att undersöka hur samverkan i rehabiliteringen av stressrelaterade problem kan förbättras. Robert avlade sin doktorsexamen i psykologi vid Linköpings universitet 2021, med avhandlingen ”Learning How to Recover from Stress-Related Disorders via Internet-Based Interventions”. Hans forskning fokuserar på utveckling, utvärdering och implementering av interventioner på både individ- och organisationsnivå för att förebygga mentala hälsoproblem på arbetsplatsen. Robert är legitimerad psykolog och organisationskonsult med 20 års erfarenhet inom olika hälso- och sjukvårdsmiljöer och som chef inom arbetsmiljögruppen hos GIH:s partner Avonova.

När: Torsdag 30 maj klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Kontakt

Senast ändrad:24 Maj 2024