Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Fysisk aktivitet för rullstolsanvändare – från hjärnhälsa till vardagsaktiviteter

Välkommen till ett seminarium med docent Anna Bjerkefors om pågående forskningsstudier kring fysisk aktivitet för rullstolsanvändare. Hon studerar bland annat effekter av intensiv träning på hjärnhälsa och hur man mäter funktion under vardagliga aktiviteter hos individer i rullstol.

Om seminariet

Rekommendationer för fysisk aktivitet är ofta för generella och baseras på undersökningar som inte inkluderar personer med funktionsnedsättning. Rullstolsanvändare med ryggmärgsskador utgör en sådan grupp där det finns begränsat underlag för att basera rekommendationer för fysisk aktivitet på, eller för att föreslå hur rekommendationerna kan uppnås på ett genomförbart sätt.

I detta seminarium kommer GIH:s forskare Anna Bjerkefors att presentera en pågående studie inom E-PABS om akuta effekter av högintensiv träning på kognition, cerebrovaskulära mekanismer, neurotrofiska faktorer som stöder tillväxt och utveckling av nervceller, samt biomarkörer för stress och inflammation i nervsystemet. Studien kommer genomföras på 15 rullstolsanvändare med ryggmärgsskada. I seminariet kommer vi få veta mer om studiepopulationen samt val av träningsmetod och intensitetsnivå. Anna ger även en kort introduktion till Svenska Parasport Akademin och presenterar preliminära resultat om hur man mäter funktionsförmågan och prestationen under vardagliga uppgifter i rullstol.

Anna Bjerkefors är docent och lektor på GIH och legitimerad sjukgymnast med specialistkompetens inom neurologi. Hennes forskning fokuserar främst på tillämpad idrottsvetenskap, biomekanik, motorisk kontroll och parasport, och hon är bl.a. forskningsledare för Svenska Parasport Akademin.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för  E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.  Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 7 mars klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:23 Feb 2024