Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Att ta steget – Utvärdering av KBT-behandling mot ätstörning och tvångsmässig träning

Välkommen till ett seminarium med GIH:s forskare Emma Forsén Mantilla som presenterar LEAP – en behandlingsstudie för patienter med ätstörning och tvångsmässig träning.

Om seminariet

Emma Forsén Mantilla är forskare på GIH med en bakgrund inom psykologi. Hon är projektledare för LEAP (the compuLsive Exercise Activity theraPy) – Att ta steget: en randomiserad, multicenter, naturalistisk utvärdering av KBT-behandlingen LEAP för patienter med ätstörning och tvångsmässig träning. Det är en pågående klinisk behandlingsstudie som bedrivs vid Centrum för psykiatriforskning i region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet.

Under seminariet kommer Emma presentera utvärderingsstudien och även resultat från en kvalitativ intervjustudie med patienter som tagit del av behandlingen LEAP. Hon kommer även ge en bakgrund om ätstörningar och tvångsmässig träning som symptom, samt mer specifikt vilka utmaningar som finns kopplat till detta symptom.

Emma är legitimerad psykolog och disputerad vid Karolinska Institutet. Hon är lektor på GIH sedan sommaren 2023 och innan dess arbetade hon på CEDI Centre for Eating Disorders Innovation på Karolinska Institutet och Stockholms Centrum för Ätstörningar i region Stockholm. Hon är också ordförande i patientföreningen Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för  E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.  Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 14 mars klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:23 Feb 2024