Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Studier på hjärt- och kärlhälsa och hjärnans åldrande

Yuanjing Li, ny postdoktor på GIH, presenterar sin tidigare forskning om kardiovaskulär hälsa och kognitivt åldrande i en stor svensk populationsstudie.

Om seminariet

Yuanjing Li disputerade vid Karolinska Institutet 2023 och presenterar här delar av sitt doktorandprojekt med titeln "Cardiovascular health and brain aging: a population-based MRI study".

Hon har bland annat studerat den långsiktiga utvecklingen av MRI-markörer för cerebrala småkärlssjukdomar, som är ett samlingsnamn för negativa förändringar och försämrad funktion i hjärnans minsta blodkärl, vilket kan ge upphov till bland annat demens. MRI (magnetresonanstomografi) är en medicinsk teknik för diagnosticering av bland annat sjukdomar i hjärnans blodkärl. Yuanjing har i sin forskning även tittat på sambandet mellan cerebrala småkärlssjukdomar och kardiovaskulära hälsomått samt kognitivt åldrande. Forskningen baseras på data från den populationsbaserade studien the Swedish National Study on Aging and Care, SNAC-Kungsholmen.

Yuanjing Li är utbildad läkare inom området neurologi och har en PhD i geriatrisk epidemiologi från Karolinska Institutet. På GIH forskar hon som postdoktor i Rui Wangs projekt om grannskapets effekter på åldrande.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för  E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.  Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 8 februari klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:31 Jan 2024