Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Kondition och hjärnhälsa – för vem och när är det skyddande?

Välkommen till ett seminarium där Elin Ekblom Bak och Camilla Wiklund sammanfattar ett forskningsprojekt som är i sin slutfas. De har studerat hur kondition i ung och vuxen ålder påverkar hjärnhälsa senare i livet.

Om seminariet

Docent Elin Ekblom Bak och postdoktor Camilla Wiklund har tillsammans arbetat i ett tvåårigt projekt, i samarbete med andra forskare på GIH och Göteborgs universitet. Syftet och målet med projektet var att utöka kunskapen om hur kondition i ung och vuxen ålder samt förändringar i kondition under vuxenlivet, är relaterade till hjärnhälsa senare i livet. Specifikt ville de ta reda på för vem och när kondition är kopplat till hjärnhälsa och hur förändringar i kondition genom livet är kopplad till hjärnhälsoutfall.

Projektet består av tre delstudier:

  1. Den första studien tittar på sambandet mellan kondition i medelåldern och utveckling av depression senare i livet, samt långtidssjukskrivning och sjukersättning på grund av depression.
  2. Den andra studien tittar på sambandet mellan förändringar i kondition från ung och vuxen ålder och utveckling av oro, depression samt stroke och vaskulär demens.
  3. Den tredje studien tittar på sambandet mellan kondition hos vuxna och utveckling av demens senare i livet.

I detta seminarium sammanfattar forskarna resultat och lärdomar från de tre delstudierna, samt om och på vilket sätt de nått målet som sattes upp i starten av projektet.

Detta är ett av de första delprojekten inom E-PABS excellenscenter för fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

Läs mer om projektet Kondition i ung och vuxen ålder och hjärnhälsa senare i livet

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter. Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 22 februari klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:24 Jan 2024