Lärosal 1504 på GIH eller via Teams

E-PABS torsdagsseminarium: Dan Anderssons pre-disputation om pendlares färdvägsmiljöer och gång

Välkomna till ett seminarium med Dan Andersson inför hans kommande disputation med avhandlingen "Explorativa analyser av perceptioner av färdvägsmiljöer i relation till gång".

Om seminariet

I sin avhandling har Dan Andersson undersökt hur olika miljövariabler, till exempel grönska, buller och skönhet, uppfattas av de som arbetspendlar till fots i Stor-Stockholm. Dessa upplevelser har i sin tur analyserats i relation till om färdvägarna värderas som hindrande eller stimulerande för gång, respektive otrygga eller trygga i relation till trafiken.

I detta seminarium finns chans att ta del av Dans forskningsstudier samt ställa frågor och ge input som förberedelse inför disputationen.

Den engelska titeln på avhandlingen är “Exploring Perceptions of Route Environments in Relation to Walking”. Huvudhandledare är professor Peter Schantz vid GIH, och bihandledare är Lina Wahlgren vid Centrum för Idrottsforskning och docent Eva Andersson vid GIH.

Disputationen äger rum den 22 mars klockan 9.00 i GIH:s aula.

Lär mer om disputationen:  Disputation Dan Andersson | Gymnastik- och idrottshögskolan (gih.se)

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet. Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta projektkoordinator Elisabeth Möller.

När: Torsdag 15 februari klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH eller via Teams.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:24 Jan 2024