Lärosal 1504 på GIH

E-PABS torsdagsseminarium: Bortfall i longitudinella studier på barn och ungdomar

Välkommen till ett seminarium med Carolina Lunde med titeln ” Lärdomar från en longitudinell studie i fyra vågor om ungdomars upplevelser av Idrott och hälsa i skolan”. Seminariet fokuserar på bortfall i uppföljande studier på barn och ungdomar.

Om seminariet

Carolina Lunde är docent och affilierad forskare på GIH samt universitetslektor och forskare på Institutionen för psykologi på Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuserar på barn och ungdomar, och under 2021–2022 arbetade hon i E-PABS projekt "Fysisk aktivitet för hälsosamma hjärnfunktioner hos skolungdomar".

I Göteborg driver Carolina bland annat ett longitudinellt projekt som kallas BEEP-projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som fokuserar på barns och ungdomars upplevelser av Idrott och hälsa i skolan i relation till motivation och kroppsuppfattning. Hittills har fyra vågor av uppföljande datainsamling genomförts. Förlusten av deltagare var låg de tre första vågorna, men vid den fjärde vågen mötte forskarna en mycket högre nivå av bortfall. Detta berodde delvis på förändringar i hur insamlingen gick till, från att vara på plats i skolan till att kontakta dem utanför skolmiljön. Men man vet också sen tidigare att det kan finnas skillnader mellan de som svarar och de som inte svarar i uppföljande forskningsstudier.

Som svar på behovet av fler longitudinella studier inom området fysisk aktivitet bland unga, har en avgörande fråga dykt upp som Carolina och hennes kollegor funderat mycket över:

  • Vilka barn och ungdomar tenderar att vara kvar i denna typ av longitudinella studier?
  • Och vad säger detta om de slutsatser som kan dras?

I detta seminarium kommer Carolina berätta mer om projektet samt presentera data som fokuserar på potentiella skillnader mellan de barn som fallit ifrån och de som stannat kvar i projektet.

Seminariet hålls på engelska, både fysiskt och digitalt, och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet. Alla som har ett intresse för området är välkomna att delta. Om du arbetar utanför GIH och är intresserad av att delta, fysiskt eller digitalt, vänligen kontakta Elisabeth Möller.

När: Torsdag 25 januari klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH

Varmt välkomna!

Senast ändrad:14 Dec 2023