Lärosal 1506 på GIH

E-PABS torsdagsseminarium: Främja fysisk aktivitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning - för bättre hälsa

Välkommen till ett seminarium med Marie Ohlsson och Sanna Fjellström om hur vi kan överbringa hinder för fysisk aktivitet och förbättra hälsan hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Om seminariet

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) är mindre fysiskt aktiva jämfört med de utan IF, och hälsotillståndet för denna specifika grupp är oroväckande. Ojämlikheter i hälsa påverkar hinder för fysisk aktivitet till exempel transportutmaningar, begränsad medvetenhet om tillgängliga alternativ, ekonomiska begränsningar och brist på stöd. Dessa hinder är särskilt påtagliga för personer med IF.

  • Hur kan vi överbrygga dessa hinder för att öka nivån av fysisk aktivitet?
  • Och vilken effekt kan vi förvänta oss om vi lyckas?

Marie Ohlsson disputerade 2018 och är idag universitetsadjunkt vid Nationellt vintersportcentrum på Mittuniversitetet i Östersund. Sen 2022 är hon även projektanställd vid Svenska Parasport Akademin på GIH. Marie har en ingenjörsbakgrund och hennes doktorsavhandling fokuserade på muskuloskeletala simuleringar inom parasport. Hennes forskning fokuserar både på idrottsbiomekanik och fysisk aktivitet för personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Sanna Fjellström Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är doktorand vid Nationellt vintersportcentrum på Mittuniversitetet i Östersund. Hon är utbildad fysioterapeut och även deltidsanställd som regional samordnare för fysisk aktivitet vid folkhälsoenheten i Region Jämtland. I sin forskning har hon arbetat med webbaserade fysiska aktivitetsinterventioner för både äldre och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Seminariet hålls på engelska och presenteras inom ramen för E-PABS forskningscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

När: Torsdag 14 december klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1506 på GIH

Varmt välkomna!

Senast ändrad:24 Nov 2023