Lärosal 1506, GIH

E-PABS torsdagsseminarium: Workshop om publiceringsstrategi

Att publicera vetenskapligt är ingen enkel process. Välkomna till en workshop där vi bollar idéer som senare ska mynna ut i en publiceringsstrategi för E-PABS.

Om seminariet

Det är mycket att tänka på i processen att ta vidare sin forskning till vetenskapliga publikationer. Hur tänker vi kring "open science"? Ska vi pre-registrera hypoteser innan studien startar eller inte? Hur lägger vi upp publikationsplanen i ett projekt? I vilket syfte publicerar vi, och hur många artiklar? Vilka tidskrifter ska man sikta på, etc.

I E-PABS projektplan sattes ett antal mål om vilka forskningsfrågor vi strävar efter att svara på. För att se till att vi följer planen och lyckas nå de mål vi satt upp behöver vi en bra och tydlig publiceringsstrategi som guide. Strategin kan fungera som ett beslutsstöd för arbetet inom varje projekt och säkerställa att vi tänker enhetligt inom E-PABS.

Syftet med den här workshopen är att generera och bolla idéer och belysa faktorer som är viktiga att ta hänsyn till kring vetenskaplig publicering. Underlaget kommer tas vidare till E-PABS exekutiva grupp som i sin tur tar fram och beslutar om en publiceringsstrategi.

Workshopen hålls på engelska och leds av Maria Ekblom Länk till annan webbplats. och Jonna Nilsson Horre Länk till annan webbplats..

Inför workshopen ber vi alla att kolla igenom bibliotekets guide för vetenskapliga publikationer: Publicera och analysera - FÖRV-BIA-Bibliotek - GIH (atlassian.net) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När: Torsdag 26 oktober klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1506 på GIH

Inom ramen för E-PABS forskningscenter Länk till annan webbplats. bjuder vi in alla i E-PABS samt på Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa.

Varmt välkomna!

Senast ändrad:19 Okt 2023