Lärosal 1506, GIH

Nätverksmöte inom objektiv rörelsemätning

Välkomna på årsmöte med NORM, nätverket för objektiv rörelsemätning, fredagen den 17 november på GIH.

Om NORM

NORM är ett nationellt nätverk för objektiv rörelsemätning inom forskning. Nätverket har som mål att skapa förutsättningar för samarbete, nätverkande och kunskapsförmedling mellan forskare, praktiker och andra engagerade inom användning av objektiva rörelsemätare som accelerometrar.

NORM har stöd från Centrum för idrottsforskning (CIF).

Läs mer om nätverket NORM Länk till annan webbplats.

Årsmöte i samarbete med EPABS

Nätverkets årsmöte äger i år rum den 17 november på GIH och i samarbete med EPABS. På årsmötet diskuteras nätverkets verksamhet och metoder för objektiv rörelsemätning.

Alla med intresse för objektiv rörelsemätning är välkomna att delta. Sprid gärna informationen till fler som är verksamma inom området.

Datum: 17 november
Tid: 9.00-16.00
Plats: lärosal 1506, GIH

Agenda

Del 1: Förutsättningar för samarbete och nätverkande

  • Presentation av styrgruppens medlemmar
  • Presentationer av NORMs medlemmar
  • Samverkansmöjligheter och hur främjar vi dessa?

Del 2: Kunskapsresurs

Mötet pågår under hela dagen. Lunch och fika ingår för anmälda deltagare.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka e-post till andreas.froberg@gu.se senast den 10 november. Glöm inte att ange eventuell specialkost/allergi. Hit skickar du även frågor som du vill ska diskuteras under mötet.

Senast ändrad:16 Okt 2023