Lärosal 1504 på GIH

E-PABS torsdagsseminarium: Örjan Ekblom om att arbeta i KKS-projekt

Välkommen på ett seminarium där professor Örjan Ekblom berättar om att arbeta med KKS-finansierade projekt.

Om seminariet

Örjan Ekblom, professor i idrottsvetenskap, är verksam på GIH inom en rad forskningsprojekt finansierade av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KKS.

I detta seminarium delar han med sig av sina erfarenheter av att arbeta med KKS-finansierade projekt från uppstart till avslut och återrapportering. Vad är bra att tänka på innan och under arbetets gång för att underlätta när del- och slutrapporterna till KKS ska göras? Hur kan till exempel samverkan med externa partners förstärkas i ett projekt, och hur ska samverkan redovisas till finansiären?

Seminariet presenteras inom ramen för GIH:s excellenscenter för forskning på fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet, E-PABS, där Örjan Ekblom är en av grundarna.

Seminariet hålls på engelska.

När: Torsdag 12 oktober klockan 13.00-14.00
Var: Lärosal 1504 på GIH

Varmt välkomna!

Senast ändrad:6 Okt 2023