GIH:s bibliotek

Spikning Lisa-Marie Larisch

Tisdagen den 19 september spikar doktorand Lisa-Marie Larisch sin avhandling ”Movement behavior and mental health in office workers – Associations and intervention effects”. Varmt välkommen!

Om avhandlingen

Snart disputerar en av de första doktoranderna inom forskningsmiljön fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet (E-PABS) på GIH.

I sitt avhandlingsarbete har Lisa-Marie Larisch studerat sambandet mellan rörelsemönster och depression, ångest, utbrändhet och välbefinnande. Hon har även tittat på stress hos kontorsarbetare och gjort kvantitativa och kvalitativa utvärderingar av interventioner för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Delta vid spikningen

Välkommen att delta när Lisa-Marie Larisch spikar sin avhandling!

När?

Tisdagen den 19 september klockan 11.00.

Var?

GIH:s bibliotek

Kommande disputation

Lisa-Marie Larisch disputerar med sin avhandling fredagen den 13 oktober i GIH:s aula.

Klicka här för att läsa mer om disputationen

Sprid gärna länken och bjud in personer du tror är intresserade av att delta.

Senast ändrad:18 Sep 2023