Lärosal 1506

E-PABS torsdagsseminarium: Pre-disputation Lisa-Marie Larisch

Välkommen på doktorand Lisa-Marie Larisch pre-disputationsseminarium!

Om avhandlingen

Lisa-Marie Larisch är en av de första doktoranderna som disputerar inom forskningsmiljön fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet (E-PABS) på GIH. Titeln på avhandlingen är ”Movement behavior and mental health in office workers – Associations and intervention effects”.

I sitt avhandlingsarbete har Lisa-Marie Larisch studerat sambandet mellan rörelsemönster och depression, ångest, utbrändhet och välbefinnande. Hon har även tittat på stress hos kontorsarbetare och gjort kvantitativa och kvalitativa utvärderingar av interventioner för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Om seminariet

Torsdagen den 28 september klockan 13.00 håller Lisa-Marie Larisch sitt pre-disputationsseminarium i lärosal 1505 på GIH.

Välkommen att delta och ge henne feedback inför disputationen som äger rum den 13 oktober.

Seminariet hålls på engelska.

Klicka här för att läsa mer om disputationen

Senast ändrad:18 Sep 2023