Lärosal 1505

E-PABS torsdagsseminarium: Metodseminarium Yiwen Jiang

Välkommen på ett metodseminarium med Yiwen Jiang om biomarkörer i blod för Alzheimers sjukdom.

Om seminariet

Yiwen Jiang är projektassistent i E-PABS forskningsmiljö och involverad i projekt som studerar hur neurofysiologiska mekanismer kan förklara kopplingen mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa.

Yiwen arbetar bland annat med analyser av biomarkörer i blod för neurodegenerering dvs förändringar i nervceller vid till exempel Alzheimers sjukdom, och deras koppling till fysisk aktivitet, kondition och kognition.

Vill du veta mer om dessa analyser är du varmt välkommen på metodseminariet den 28 september klockan 13.00 i lärosal 1505 på GIH.

Seminariet hålls på engelska med titeln ”Biomarkers for Alzheimer’s disease, what are they and what can be analyzed here?”.

Senast ändrad:18 Sep 2023