GIH:s aula

Disputation Lisa-Marie Larisch

Fredagen den 13 oktober disputerar Lisa-Marie Larisch med sin avhandling "Movement behavior and mental health in office workers - Associations and intervention effects".

Om avhandingen

I sitt avhandlingsarbete Lisa-Marie Larisch studerat sambandet mellan rörelsemönstret och depression, ångest, utbrändhet, välbefinnande. Hon har även tittat på stress hos kontorsarbetare och gjort kvantitativa och kvalitativa utvärderingar av interventioner för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.

Disputationen

Disputationen äger rum fredagen den 13 oktober klockan 13.00 i GIH:s aula.

Opponent är professor Ingibjörg Jonsdottir Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Göteborgs universitet.

Huvudhandledare är prefekt Victoria Blom, Bihandledare är Lena Kallings och Maria Hagströmer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Karolinska Institutet.

Ordförande för disputationen är professor Örjan Ekblom.

Betygsnämnden består av:

  • Tobias Lundgren, Karolinska Institutet
  • Anna Bjerkefors, Gymnastik- och idrottshögskolan
  • Anna Söderlund, Mälardalens universitet

Disputationen sänds även digitalt på följande zoom-länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast ändrad:19 Sep 2023