Svenska Parasport Akademin

– En utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott.
Svenska Parasport Akademin är en samverkansmiljö mellan akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och samhället med målsättning att bidra till att fler personer med funktionsnedsättning kan vara mer fysiskt aktiva och delta i idrott.

Beskrivning av forskningsprojektet

Det långsiktiga målet är att bidra med ny kunskap om fysisk aktivitet och idrott som kan omsättas till nytta för den enskilda individen, samhället i stort, inom utbildningsområdet samt generera i nya innovativa lösningar, produkter och idéer.

Syftet med forskningen är att undersöka hur funktionsnedsättningen påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande. Målgruppen är rullstolsanvändare som är vardagsaktiva eller idrottsaktiva.

Projektet kommer att:

  1. mäta funktionsnedsättning utan kompenserande hjälpmedel,
  2. utvärdera samband mellan individ och utrustning/hjälpmedel och
  3. mäta prestation under vardagliga aktiviteter och idrottsspecifika uppgifter utförda i rullstol.

Resultaten från projektet kommer ge svar på hur funktion kan optimeras med utrustning/hjälpmedel utifrån individens behov och förutsättningar samt hur belastningen i skuldra/arm och säte kan minimeras. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare, i vardagssituationer och i ett idrottsperspektiv. I projektet ingår drygt hundra personer med neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning som använder rullstol.

Rekrytering av forskningspersoner

Projekttid

Projektet pågår mellan 2022 och 2026

Kortadress till denna sida: www.gih.se/parasportakademin

Hitta på sidan

Kontakt

Senast ändrad:24 Maj 2023