Överste och Fru Adolf Johnssons fond

Här finns anvisningar för Överste och Fru Adolf Johnssons fond.

Ändamål

Enligt testators vilja ska medel ur fonden utdelas som stipendier åt behövande, duktiga studenter.

Stipendiet utannonseras årligen vid ett eller flera tillfällen.

Vem kan söka?

Student som slutfört ett självständigt arbete på kandidat-, magister- eller masternivå kan söka till Överste och Fru Adolf Johnssons fond.

För de studenter som skriver sitt självständiga arbete sista terminen under utbildningen, och därmed inte avslutat den vid ansökningstidens utgång, godkänns ansökan utan registrering av studenten förutsatt att ansökan kommer in senast följande termin.

Om du har fått stipendium från GIH tidigare behöver du också ha lämnat in din redovisning. Om du missar att redovisa blir du automatiskt obehörig att söka fler GIH-stipendier fram till dess att redovisningen lämnats in.

Urvalsgrund

För att bli söka krävs att du är antagen och registrerad för studier vid GIH.

Företräde ges åt student som har uppnått godkänt resultat samtliga tidigare terminer vid GIH motsvarande 30 högskolepoäng per termin och har mycket goda studieresultat. Ytterligare ett krav är att studentens uppsats ska fått betyget VG.

Ansökan

För att ansöka behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Observera att:

  • Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.
  • Ansökan som inkommer efter ansökningstidens utgång kan inte beaktas.
  • Stiftelsenämndens beslut kan inte överklagas.

Tidigare stipendiemottagare

Sedan 2013 har stipendiet tilldelats studenter som har skrivit uppsatser av mycket hög kvalitet. De 10 senaste uppsatserna som fått stipendiet visas här nedan.

Visar 1 - 10 av 10

Hitta på sidan

Senast ändrad:12 Apr 2024