Journal club för intresserade studenter

Vill du diskutera vetenskapliga artiklar tillsammans med andra studenter? Delta i GIH:s egen ”journal club”, som är startad och drivs i regi av befintliga studenter här på GIH.

Journal club på GIH

Under 2021 startade tre studenter på GIH en journal club där de regelbundet träffas och diskuterar utvalda forskningsartiklar. De träffas på torsdagar, udda veckor, klockan 12.15-13.00 och möjlighet att delta via Zoom finns.

Hur går det till?

Artiklarna väljs av gruppen på föregående träff och inför en träff läser samtliga den utvalda artikeln.

På träffen diskuteras artikeln och gruppen hjälps åt att tolka syftet, metoden, resultaten och artikelns struktur, samt hur artikeln kan användas ur ett praktiskt perspektiv. Varje träff pågår cirka 45 minuter.

Intresserad?

Det finns inga krav på hur ofta du behöver närvara eller tidigare kunskap, och det är självklart helt gratis och en god möjlighet att både hänga med i forskningen, lära sig av varandras erfarenheter och möta andra med stort vetenskapligt intresse.

Hör av dig till Magnus Alnesjö på magnus.alnesjo@student.gih.se ifall du har några frågor eller om du är intresserad av att delta.

Senast ändrad:28 Feb 2023