Vill du studera utomlands?

Sista ansökningsdag för utbytesstudier inom Erasmus+ programmet är den 15 mars för utbytesstudier på höstterminen 2023.

Två personer arbetar med laptop i bibliotek

Erasmus+

Du kan förlägga en del av din utbildning utomlands och studera en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. Utbyten sker inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.

Kriterier för att ansöka om utbytesstudier

Nedanstående kriterier måste uppfylla för att du ska kunna söka en utbytesplats:

  • Du ska ha tagit minst 60 högskolepoäng vid utresa, därav minst 30 högskolepoäng vid GIH. För doktorander krävs slutförd idrottsvetenskaplig ämneskurs vid GIH.
  • Du ska vid ansökningstillfället vara registrerad och aktiv heltidsstuderande vid GIH med avsikt att ta examen vid GIH.
  • Du ska kunna tillgodoräkna dig de kurser du ämnar läsa utomlands i din utbildning vid GIH.
  • Utbytesstudierna ska vara på heltid.

Dessutom måste du uppfylla behörighetskraven för Erasmus+.

Läs mer om Erasmus? samt hur du ansöker om utbytesstudier på vår sida om att studera utomlands:

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:21 Feb 2023