Digitala lunchseminarium öppna för alla

På torsdag 16 februari anordnar SFAIM:s sektion för idrottsfysiologi ett gratis lunchseminarium på Zoom. Mirko Mandic, doktorand på KI, föreläser om ’Intensiva intervaller – effektivitet, underliggande fysiologi och implementering’, klockan 12:00 - 12:45.

Föreläsning för alla

Sektionen för idrottsfysiologi inom Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM) arrangerar löpande gratis lunchseminarium. Näsa tillfälle är på torsdag 16 februari då Mirko Mandic föreläser om ’Intensiva intervaller – effektivitet, underliggande fysiologi och implementering’.

Zoomlänk och mer information om nästa tillfälle hittar du på deras hemsida www.idrottsfysiologi.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:13 Feb 2023