GIH:s innovationstävling

I samband med GIH:s Innovationsdag den 19 oktober utlystes en Innovationstävling. Tävlingen riktar sig till verksamma studenter, lärare och forskare på GIH.

Information om tävlingen

Sista dag för ansökan är tisdagen den 31 januari 2023. Juryn består av FNB:s Forsknings- och Innovationsråd och KTH:s Innovationskontor. Det är positivt om ansökan har både studenter och forskare så det blir en samverkan.

Första priset består av 35 000, andra priset 25 000 och tredje priset 15 000 kronor i form av relevanta aktiviteter för att ta idén vidare.

Tävlingen är i samarbete med KTH Innovation, HEInnovaSport och GIH. En anledning till att denna innovationstävling initierats är för att GIH deltar i europeiskt innovationsprojekt.

Om du har en bra idé är detta chansen!

Lycka till!

För mer information

Kontakta Marcus Moberg

Rekommenderad läsning

Senast ändrad:28 Nov 2022