Handledning för doktorander

Som doktorand har du rätt till handledning av minst två handledare, varav en huvudhandledare. Valet av handledare ska väljas av omsorg om din forskningsprocess.

Lärare och student pratar

Så funkar handledningen

I din individuella studieplan anges hur mycket tid och under vilka former handledningen ska ske, samt arbetsfördelningen mellan handledarna. Flera handledare kan engageras under utbildningens gång, och under delar av utbildningen kan också externa experter med specifik ämneskompetens anlitas.

Krav och utbildning för handledare

Huvudhandledaren ska vara professor eller docent, och minst en av handledarna ska vara tillsvidareanställd vid GIH på minst 40 procent. Om din anställning som doktorand finansieras av GIH ska huvudhandledaren vara tillsvidareanställd på minst 40 procent vid GIH.

Genomgången handledarutbildning eller motsvarande är ett krav för huvudhandledarskap.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022