Doktorandseminarier

En kreativ forskningsmiljö förutsätter ett samspel mellan doktorander och seniora forskare. Därför genomförs regelbundet seminarier, kurser och konferenser.

Varje forskningsgrupp vid GIH anordnar seminarier där du som doktorand kan lägga fram texter, presentera forskningsresultat och diskutera ditt avhandlingsarbete. Därtill finns ett gemensamt idrottsvetenskapligt doktorandseminarium där alla doktorander deltar.

Idrottsvetenskapliga doktorandseminariet

Vid det idrottsvetenskapliga doktorandseminariet möts alla doktorander för att lägga fram texter, presentera forskningsresultat och diskutera avhandlingsarbeten. Till seminariet bjuds även forskare från andra lärosäten och länder in att hålla föreläsningar.

Under ledning av en seminarieledare diskuteras även nya metoder och rön, ny litteratur inom ämnet och olika problem som doktoranderna kan stöta på under sin utbildning.

Seminariets syfte

Syftet med det idrottsvetenskapliga seminariet är att ge doktorander:

  • insyn i bredare forskningsområden.
  • möjlighet att ta del av internationell spetskompetens inom idrottsvetenskaplig forskning.
  • möjlighet att diskutera och reflektera över sina egna och andras forskningsprojekt.
  • en mötesplats för doktorander och forskare vid GIH.

Genom aktivt deltagande ska doktoranden visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället.

Hitta på sidan

Senast ändrad:24 Nov 2022