Examenshögtid

På examenshögtiden vill GIH hylla alla nyutexaminerade studenter vid en högtidlig ceremoni i skolans aula.

Kommande högtid

Datum: fredag 18 oktober 2024
Tid: 15.00–16.00 (aulan)
Mingel: 16.00–18.00 (gymnastiksal GS1)

Anmälan

Anmäl dig på https://www.lyyti.in/examenshogtiden_2024 Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdagen är 27 september.

Vem får gå på examenshögtiden?

Vänligen notera att inbjudan till examenshögtiden enbart gäller de studenter som har fullbordat sin utbildning och tagit ut sin examen under våren/sommaren 2024.

Observera att samtliga examenskrav måste uppfyllas för att anmäla dig till examenshögtiden. Detta betyder att samtliga kurser som ska ingå i din examen måste vara registrerade och godkända i Ladok. Det är också viktigt att notera att eventuella tillgodoräknanden måste vara avklarade och rapporterade innan ansökan om examen görs. Efter sista anmälningsdag kontrollerar handläggarna att alla de studenter som anmält sig till högtiden uppfyller kraven.

Anhöriga /gäster

Inbjudan gäller dig och tre gäster.

Ceremonin

Examenshögtiden hålls i GIH:s aula. Under ceremonin får du ta emot en ceremonigåva av GIH:s rektor. Ceremonin är mellan klockan 15.00–16.00.

Alla examinander bör vara på plats senast klockan 14.00. Gäster ombeds var på plats senast 15 minuter innan ceremonin börjar och sätter sig på valfri plats i aulan som inte är reserverad för examinander.

Utdrag från programmet

 • Välkomsttal
  Per Nilsson, rektor GIH
 • Hedersgäst
  Lovisa Sandström, alumn och träningsentreprenör
 • Studierektorernas tal
  Dan Wiorek, studierektor Tränarprogrammet
  Maria Fernström, studierektor Hälsopedagogprogrammet/Hälsopromotionsprogrammet
  Elin Ekblom Bak, studierektor Masterprogrammet
  Joakim Åkesson, studierektor Sport Management
  Jonas Jones, studierektor idrott och hälsa, Ämneslärarprogrammet
  John Hellström, studierektor - VFU & KPU
 • Kåren
  Sofia Ericsson
 • Musikunderhållning från Musikhögskolan

Efter ceremonin

Efter ceremonin bjuder GIH dig och dina gäster på mingel med förtäring i gymnastiksalen. Minglet är mellan klockan 16.00–18.00.

Klädsel

Klädkod kavaj. Valfri klädsel för gäster, men gärna uppklätt för att hedra examinanderna och bidra till ceremonins högtidlighet.

Fotograf

Det kommer att finnas en högtidsfotograf på plats. Om du önskar bli fotograferad, kommer du att ha möjlighet att beställa bilder.

Vid sjukdom eller förhinder

Du kan avanmäla ditt deltagande fram till 27 september via anmälningslänken. Vid förhinder efter 27 september, kontakta oss via mail studentexpedition@gih.se med besked om detta.

Kan jag få ceremonigåvan även om jag inte skulle delta på högtiden?

Nej, du får den endast om du deltar på högtiden.

Kortadress till denna sida är gih.se/examenshogtid

Hitta på sidan

Senast ändrad:13 Jun 2024