Examen

När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för sökt examen vara uppfyllda. Din ansökan prövas både mot gällande nationella och lokala regler Här kan du läsa om hur du ansöker om ditt examensbevis, regler och annat som du behöver veta.

Överlämning av examensbevis

Examensnivåer

GIH utfärdar examen på tre nivåer

Grundnivå

Avancerad nivå

Forskarnivå

Högskoleexamen (120 hp)

Magisterexamen (60 hp)

Licentiatiexamen (120 hp)

Kandidatexamen (180 hp)

Masterexamen (120 hp)

Doktorsexamen (240 hp)

Yrkesexamen (mindre än fyra års heltidsstudier)

Yrkesexamen (4 års studier eller mer)


Mer information om vad som gäller för examen finns i GIH:s examensordning.

Digitala examensbevis

Från 1 april utfärdar GIH enbart digitala examensbevis. För dig som student innebär det att du får tillgång till ditt bevis så snart din examen är utfärdad. Du får ett e-postmeddelande om att ditt examensbevis har utfärdats. Därefter kan du logga in i Ladok för studenter och hämta ditt examensbevis, som du sedan kan skicka vidare till arbetsgivare och andra lärosäten digitalt. Du kan hämta beviset hur många gånger som helst. Dokumentet är en PDF och innehåller en e-stämpel. E-stämpeln styrker att det är ett äkta dokument och fungerar enbart om beviset öppnas och läses digitalt.

Ett digitalt examensbevis går inte att få för en examen som redan är utfärdad i pappersformat. Du kan däremot dela uppgifter om din examen. Läs mer om detta längre ned på sidan.

Du loggar in i Ladok för studenter och gör din ansökan. Har du inget inte längre något aktivt studentkonto kan du logga i Ladok för alumner.

Om ansökan godkänns utfärdas ett examensbevis (på svenska och engelska) där det framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Tillsammans med examensbeviset bifogas ett Diploma Supplement som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.

Om du läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset av den högskola där sista kursen slutförts. Undantag görs om högskolorna kommit överens om något annat. Under förutsättning att GIH har examensrätt för den sökta examen utfärdar GIH examen.

Ansökan om examen ska inte skickas in förrän alla kurser som ingår i examen är slutmarkerade i Ladok. Tänk på att du inte få ta med mer kurser än vad som krävs för din examen. Om du har läst kurser vid ett annat lärosäte och som ska ingå som valfria kurser i din examen så kommer de att synas när du ansöker om examensbevis och du kan då välja vilka kurser som ska ingå.

I ansökningsformuläret kan du också lämna ett meddelande. Det du skriver där läses först då handläggningen påbörjas. Övriga meddelanden kan du mejla till examen@gih.se.

Det digitala examensbeviset har en e-stämpel som innebär att dokumentet inte kan ändras. Om till exempel en arbetsgivare har frågor om äktheten av examensbeviset kan denne själv kontrollera det genom att ladda upp det på Ladoks sida för verifiering Länk till annan webbplats.. Det är också möjligt att verifiera e-stämpel via Adobe.

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Normal handläggningstid är inom 30 dagar men kan ofta gå fortare. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Skolverket. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till högskolans överklagandenämnd.

Instruktioner för hur du gör för att överklaga får du i samband med beslutet.

Delning och verifiering av avlagd examen för utfärdade examen till och med 2024-03-31

Du som har en registrerad examen i Ladok kan dela den med valfri mottagare, exempelvis en arbetsgivare. Du delar då en kod som gör det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll

Gör så här för att dela information om din examen:

  1. Logga in i Ladok. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Gå till ”Examen och bevis”.
  3. Välj ”Dela bevis”.
  4. Dela informationen om din examen med valfri mottagare genom kontrollkoden du får.

Genom att dela med dig av kontrollkoden gör du det möjligt för mottagaren att ta del av uppgifter om din examen. Vill du själv se vad som delas med mottagaren kan du logga in med kontrollkoden och ditt personnummer. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Examenshögtid

På examenshögtiden vill GIH hylla alla nyutexaminerade studenter vid en högtidlig ceremoni i skolans aula.

Vanliga frågor om examen

Här hittar du svar på vanliga frågor om examen och examensbevis.

Vad krävs för att få ut en kandidatexamen?

Kandidatexamen kan du få när du har läst 180 högskolepoäng, motsvarande tre års studier på heltid. Minst 90 av dessa högskolepoäng ska vara i ett huvudområde. Eventuella lokala regler framgår i den lokala examensordningen för högskolan.

Kan jag ta med kurser från annan svensk högskola/universitet i en examen?

Ja, de får dock inte innehållsmässigt överlappa de kurser du läst på GIH. Studerar du på ett yrkesprogram måste kurserna från annan högskola alltid tillgodoräknas/tillgodogöras inom programmet av ansvarig institution, innan examensbeviset kan utfärdas.

Kan jag ta med kurser på avancerad nivå i en kandidatexamen?

Ja. En kandidatexamen ska i huvudsak innehålla kurser på grundnivå, men kurser på avancerad nivå kan ingå. Tänk dock på att du inte kan återanvända kurser som ingått i en examen på grundnivå i en magister- eller masterexamen.

Kan jag ta med kurser på grundnivå i en magister- eller masterexamen?

Ja, men det finns begränsningar och kan även vara reglerat ytterligare i den lokala examensordningen. I normalfallet gäller att högst 15 hp från grundnivå kan ingå i en magisterexamen, och högst 30 hp i en masterexamen. Avser du att söka en examen på avancerad nivå måste du först ha en examen på grundnivå. Anledningen till detta är att du först kan gå vidare till nästa nivå i utbildningsstrukturen när du avslutat den förra.

Kurser som inte av avslutade – kan jag ta med dessa i min examen?

Utgångspunkten är att kurser ska vara avslutade för att kunna användas i en examen. Om du läst en kurs vid GIH kan det i vissa fall prövas om en del av en kurs kan användas i en examen. Det gäller då att delkursen eller delmomentet är tydligt avgränsat och att det är tydligt att lärandemålen för den delen av utbildningen har uppfyllts genom delmomentet/delkursen.

Kan jag ta ut flera examina?

Du kan endast få en kandidat-, magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde.

Vilka andra ämnen kan jag ta med i min ämneslärarexamen vid GIH?

Enligt överenskommelse erbjuder GIH ämnesstudier i andra ämnet vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Efter fullgjorda studier vid GIH samt i andra ämnet, utfärdar GIH ämneslärarexamen i idrott och hälsa med ett andra ämne.

Vilken examen kan jag ta ut när jag är klar med kompletterande pedagogisk utbildning, KPU?

Du kan ta ut en ämneslärarexamen mot åk 7–9 eller ämneslärarexamen mot gymnasieskolan, beroende på vad du blivit bedömd behörig för och antagen till.

Mer information om vilken behörighet du får genom din examen finns på Skolverkets webbplats.

Vad är skillnaden på examen och legitimation?

Universitet och högskolor utfärdar examen. Skolverket bedömer behörighet mot ämnen i skolan och utfärdar legitimation. Du måste först ha en examen innan du kan ansöka om legitimation.

Du kan få fler behörigheter i lärarlegitimationen än de som ingår i din lärarexamen. I regel krävs 45 hp för varje nytt ämne för åk 7-9, och 90 hp i varje nytt ämne för gymnasieskolan. Undantagen är svenska, samhällskunskap och musik där det krävs 90 hp respektive 120 hp för dessa ämnen för utökad behörighet.

Jag har tappat bort mitt examensbevis - kan jag få ett nytt?

Bevis utfärdade från och med 1 april 2024 laddas ner direkt från Ladok för studenter/alumner. Notera att du inte ska ansöka om ett nytt examensbevis för en examen som redan har utfärdats.

Har du en utfärdad examen före 1 april 2024 och du har tappat bort ditt examensbevis, kan du skicka e-post till examen@gih.se för att få en kopia av ditt examensbevis som skickas till din folkbokföringsadress.

Examensbevis utfärdade före 1992 hänvisas till Riksarkivet i Arninge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan inte få ett nytt examensbevis på grund av att du har bytt namn eller fått svenskt personnummer efter tidigare tillfälligt personnummer.

 

Kortadress till denna sida: www.gih.se/examen

Hitta på sidan

Frågor?

Har du några frågor kan du kontakta oss på examen@gih.se.

Senast ändrad:12 Jun 2024