Physiological and psychological effects of physical activity in patients with exhaustion syndrome

Fysiologisk och psykologisk effekt av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom

Project Leader

 • Victoria Blom

Department

 • Department of Physical Activity and Health

Research Funders

 • Knowledge Foundation

Abstract

Below you can read summaries about the project in English and/or Swedish. The information is taken from the publication database DiVA.

Utmattningssyndrom är ett funktionsnedsättande tillstånd kännetecknat av långvarig trötthet, utmattning, sömnsvårigheter och nedsatt kognitiv funktion.

Trots stöd för fysisk aktivitet som främjande av motståndskraft vid stress, finns otillräcklig kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar personer med utmattningssyndrom fysiologiskt och psykologiskt. Det saknas även forskningsstöd för huruvida fysisk aktivitet har effekt vid rehabilitering av utmattningssyndrom.

I projektet studeras effekten av två olika doser av fysisk aktivitet på fysiologiska och psykologiska mekanismer hos patienter med utmattningssyndrom i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. Vi kommer även att undersöka fysisk aktivitet i tillägg till sedvanlig KBT-behandling i en randomiserad kontrollerad design. Med hjälp av den mest robusta designen, den för närvarande bästa tekniken för mätning av fysisk aktivitet och KBT-baserat stöd för att främja fysisk aktivitet, syftar detta projekt till att erbjuda beslutsfattare praktisk kunskap för att utforma effektiv rehabilitering för patienter med stressrelaterade besvär. Specifikt kommer tre huvudforskningsfrågor att vara av intresse:

1) Vilka är de omedelbara fysiologiska och psykologiska effekterna av olika doser av fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom?
2) Vilka är rehabiliteringseffekterna av individanpassad fysisk aktivitet i tillägg till sedvanlig KBT vid behandling av utmattningssyndrom?
3) Hur upplevs fysisk aktivitet hos patienter med utmattningssyndrom?

Samproducerande partners är Avonova, SATS och Itrim. Projektet ingår i forskningsmiljön E-PABS – ett excellenscenter för fysisk aktivitet, hjärnhälsa och hållbarhet.

En motionsklädd kvinna som pausar vid havet

More information about the project

The overall aim of this study is to study the physiological and psychological effects of physical activity on patients with fatigue syndrome. The project consists of two sub-studies.

In study one, the effects of different intensity levels of physical activity on physiological and psychological mechanisms in patients with fatigue syndrome are studied in comparison with healthy individuals. The data collection started in spring 2023.

In study two, the researchers will study the effect of physical activity as an adjunct to standard CBT treatment for patients with exhaustion in a randomized controlled trial. This sub-study is planned to start in 2024.

Three main research questions are in focus:

 1. What are the immediate physiological and psychological effects of different doses of physical activity in patients with fatigue syndrome?
 2. What are the rehabilitation effects of individualized physical activity in addition to standard CBT in the treatment of fatigue syndrome?
 3. How is physical activity experienced in patients with fatigue syndrome?

Collaboration partners

The project is carried out in collaboration with several business partners.

We work with:

 • Avonova
 • Itrim
 • CLAUSE

E-PABS research environment

This project is part of the research environment E-PABS – a centre of excellence for physical activity, brain health and sustainability.

E-PABS has three main research themes, all of which focus on brain health:

 • The Neurophysiology of Exercise
 • Physical Activity Epidemiology
 • Sustainable behavioural change

This project belongs to the theme "Sustainable Behavioural Change".